ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Månadsspara i Xact högutdelande

6 september 2018 Inga kommentarer

Månadsspara i Xact högutdelande ETFMånadsspara i Xact högutdelande

Ett tips är att på Nordnet kan du månadsspara i Xact högutdelande courtagefritt! Under fliken ”Fonder/Börshandlade fonder” – ”Det enkla sättet att spara i aktieindex, valutor och råvaror hittar Du mer information, både om XACT Högutdelande ETF  och om andra börshandlade fonder som detta gäller.

Nordnet har ett komplett utbud av ETFer, ETN:er och ETC:er. Sök och jämför ETFer, ta del av ledande experters analyser och lär dig mer om börshandlade fonder, råvaror och valutor.

Courtagefritt månadssparande i ETF:er

Som enda bank i Norden erbjuder Nordnet dig möjligheten till courtagefritt månadssparande i ETF:er.”

ETF:er handlas i hela antal, varför avvikelser i fördelning mellan modellportföljen och sparplanen kan förekomma beroende på sparbelopp och kurs på respektive fond.

Nordnets modell är omdebatterad

Att månadsspara i börshandlade fonder har tidigare inte varit speciellt lönsamt på grund av courtaget. Men nu lanserar Nordnet courtagefritt månadssparande i ETF:er. Erbjudandet gäller alla kontoformer men endast månadssparande.

Totalt kommer det att gå att månadsspara i 40 ETF:er från marknadens ledande ETF-leverantörer iShares (BlackRock), x trackers (Deutsche Bank) och Xact (Handelsbanken). Inga hävstångsprodukter ingår i utbudet.

Nordnet får ingen traditionell procentuell distributionsersättning av de ingående fondbolagen, inte heller någon ersättning för courtagekostnaderna.

ETF:erna kommer att köpas över börsen genom Nordnets mäklare den femte i varje månad. Samtliga kunder som månadssparar i samma ETF:er kommer behandlas lika och få samma snittkurs vid inköpen. Vid inköpen kommer inget courtage att utgå, men när kunden säljer sina EFT:er tillkommer courtage. Dock tar inte Nordnet något ansvar för till vilken kurs ETF:erna köps till. Flera finansaktörer riktar kritik mot handelskonstruktionen.

”På det sätt som handeln beskrivs gör att man kan misstänka att någon aktör kan komma att sko sig på spararnas bekostnad”, säger en och att syftar på att vetskapen om att köpen kommer att ske en viss dag varje månad gör att aktörer på marknaden kan ta positioner utifrån det och försämra prissättningen för Nordnetkunderna.

”Att göra inköpen en viss dag som är känd för alla kan innebära att prissättningen blir ofördelaktig för spararna”, bekräftar en annan.

Men detta har Nordnet försökt ta höjd för

”Vi vill vara så transparenta som möjligt och köper ETF:erna i marknaden så att kunderna ska känna trygghet. Vi kontrollerar också att spreaderna är bra. De största garanterna för att prissättning är bra är market makers och arbitragörerna som ständigt följer priserna och ser till att de är korrekta. Det finns också arbitragörer som ställer bättre priser än fondbolagens egna mäklarbord”, säger Mats Källberg, ansvarig för Nordnets ETF-erbjudande.

Kommentarer är avstängda.