ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Låt inte enbart fondavgifterna styra Ditt fondval

10 juli 2017 Inga kommentarer

Låt inte enbart fondavgifterna styra Ditt fondvalLåt inte enbart fondavgifterna styra Ditt fondval

Under april 2017 fortsatte Vanguard sin tradition med att sänka förvaltningskostnaderna för sina indexbaserade fonder och ETFer. Flera dussin fonder med fokus på aktier, obligationer och tillgångsallokering fick fondavgifterna sänkta. Under samma period rapporterade Vanguard att förvaltaren hade höjt fondavgifterna för en av sina fonder.

Det förväntas att framväxten av olika passiva produkter med fokus på de låga fondavgifterna kommer att leda till att ännu fler att investerare och rådgivare flyttar pengar bort från aktivt förvaltade fonder, mot bakgrund av prestationsutmaningarna. Under perioden 2013 till och med 2016 var det endast sju (7) procent av de aktiva large cap fonderna som utvecklades bättre än sitt jämförelseindex, i detta fall S&P 500.

Värt att applådera

Sammantaget är avgiftssänkningarna värt att applådera eftersom detta innebär att mer av placerarnas pengar kommer att arbeta för att hjälpa investerarna att uppnå sina långsiktiga mål.

Till exempel trimmade Vanguard avgiften för sina S & P 500 indexprodukter, Vanguard 500 Index; Admiral Class (VFIAX 218 ****) och Vanguard 500 Index: ETF (VOO) med en grundpunkt till 0,04%och det kommer att göra det möjligt att bättre replikera prestandan i stora cap indexet.

Medan VFIAX är en grundpunkt dyrare än Schwab S & P 500 Index (SWPPX), matchar VOOs förvaltningsavgift iShares S & P 500 (IVV) och kommer att hjälpa Vanguard att begränsa den mindre potentiella prestandaklyftan mellan sina fondprodukter och konkurrerande produkter. De är alla samma stora värdepappersfonder med samma viktning och ledningen gör ett lika starkt jobb med att replikera det underliggande indexet.

Flest avgiftssänkningar för börshandlade fonder

De flesta fondavgifter som sänktes var på börshandlade fonder eller fondprodukter som inte var identiskt konstruerade som sina passiva fondmotsvarigheter. Till exempel föll kostnadsförhållandet för Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) med två punkter till 0,07 %. Detta gör VEA en grundpunkt billigare än iShares Core MSCI EAFE Index (IEFA).

IEFA har emellertid utvecklats bättre än VEA, under perioden fram till och med den första maj steg IEFA med 11,2 procent, att jämföra med VEA som endast gick upp med 10,4 procent. Värdeutvecklingen drivs således inte endast av kostnader utan också av fondens innehav. VEA har exponering mot Kanada (åtta procent av tillgångarna) som inte finns i IEFA och har en lägre andel av sitt kapital placerat i Frankrike och Tyskland.

Eftersom fler pengar flyttas till passiva produkter med låg avgift förväntar vi oss att förvaltare som erbjuder aktiva alternativ måste hitta sätt att sänka kostnaderna. Att debitera förvaltningskostnader på 100 punkter eller mer än en motsvarande från Vanguard, iShares eller Schwab kommer inte att vara möjligt i framtiden.

Kommentarer är avstängda.