ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Långsiktigt positiva utsikter för den mexikanska börsen

10 maj 2016 Inga kommentarer

Mexiko ETF Långsiktigt positiva utsikter för den mexikanska börsenLångsiktigt positiva utsikter för den mexikanska börsen

I torsdags, den femte maj, tillika också datum för den mexikanska högtiden Cinco de Mayo, som inte skall sammanblandas med Mexikos nationaldag, valde landets centralbank att lämna styrräntan oförändrad. Den mexikanska centralbanken har valt att agera ackommoderande eftersom de stigande råvarupriserna har bidragit till att stoppa den mexikanska pesons fall i år. Det gör att det finns långsiktigt positiva utsikter för den mexikanska börsen.

Under de senaste kvartalet har vi sett hur iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEArca: EWW), den börshandlade fond som replikerar utvecklingen på den mexikanska aktiemarknaden, har stigit med 11,1 procent, mätt i USD. Även den bredare latinamerikanska fonden, iShares Latin American 40 ETF (NYSEArca: ILF), har stigit under samma period. ILF har Mexiko som sin näst största geografiska marknad, vilket stämmer med BNP-fördelningen i denna region, Mexiko är näst efter Brasilien, Latinamerikas största ekonomi.

Anmärkningsvärd centralbankspolitik

Latinamerikas centralbankspolitik är anmärkningsvärda, åtminstone för regionens två största ekonomier, Brasilien och Mexiko. Även Brasiliens centralbank inte har höjt räntan sedan förra året, ligger landets upplåningskostnad på 14,25 procent, vilket är bland de högsta i världen, oavsett om det gäller nya eller utvecklade marknader.

Tidigare i år höjde Mexikos centralbank överraskande räntan för att stötta upp peson på valutamarknaderna. Mexiko är i riskzonen som sin reservtäckningsgrad, eller valutareserven dividerat med dess brist på finansiering, då denna bara räcker i 1,6 år, vilket är mindre än sju år i Ryssland, en annan oljeexportör. Dessutom begränsas Mexiko av landets realränta som är nära noll, vilket ger föga utrymme för att sänka räntan om landets ekonomi försvagas ytterligare vilket kan leda till ytterligare problem i Mexiko.

Strävar efter att bli en av världens tio största ekonomier

Vissa marknadsbedömare är emellertid entusiastiska över Mexikos långsiktiga förutsättningar eftersom landet strävar efter att bli en av världens tio största ekonomier. Om USAs ekonomi växer kommer Mexikos BNP att öka som en direkt effekt av detta. Nästan 80 procent av den mexikanska exporten går till den amerikanska marknaden. Nuförtiden är hälften av exporten produkter som ligger högre i värdekedjan, till exempel fordon och elektroniska varor. Samtidigt ger den ökade produktionen av naturgas i de södra delarna av USA Mexiko tillgång till ett billigare och renare bränsle för att expandera elnätet och stödja en växande tillverkningsindustri.

Precis som övriga oljeexporterande länder har Mexiko drabbats hårt av fallande råoljepriser men det är viktigt att komma ihåg att även om Mexiko har en stor oljeindustri så har ingen av de landspecifika börshandlade fonder som investerar på den mexikanska aktiemarknaden någon exponering mot oljesektorn. EWWs största vikt ligger istället på defensiva sektorer, såsom dagligvaror och telekom.

En bit kvar

Ändå har Mexiko en bit kvar innan landet kan uppvisa större ekonomiska vinster. Landet är i dag världens femtonde största ekonomi, och det elfte största i fråga om köpkraftsparitet, menmen institutionellt förfall, korruption, ett dåligt utbildningssystem och pressade löner har underblåst en cykel där de rika blir rikare och de fattiga försvinner mer och mer in i en tyst majoritet. Trots detta finns det tecken på långsiktigt positiva utsikter för den mexikanska börsen.

iShares MSCI Mexico Capped ETF

Denna ETF har som mål att replikera investeringsresultat från MSCI Mexico Invest Market Index (IMI) 25/50. Den börshandlade fonden kommer alltid att investera minst 80 procent av sina tillgångar i värdepapper i dess underliggande index och i depåbevis som representerar värdepapper i dess underliggande index. MSCI Mexico Invest Market Index (IMI) 25/50 är ett free float-justerat marknadsvärdesviktat index med en skyddande metod som tillämpas för att emittenten vikter så att ingen enskild aktie kan ha en vikt som överstiger 25 % av det underliggande indexet, och alla emittenter med vikt på över fem (5) begränsas så att de inte kan ha en kumulativt vikt som överstiger 50 procent av portföljvärdet.

Kommentarer är avstängda.