ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Detta skall Du tänka på innan Du köper en ETF

23 augusti 2018 Inga kommentarer

Detta skall Du tänka på innan Du köper en ETF Börshandlad fondDetta skall Du tänka på innan Du köper en ETF

Med över 2 000 börshandlade fonder att välja mellan bör en investerare ta sig tiden att tänka genom vilken typ av ETF denne vill ha och behöver. Det behöver inte vara samma, men detta skall Du tänka på innan Du köper en ETF. Ett visst mått av due diligence är alltid att rekommendera, och tänk på att en bra historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling.

Brett Carson, analyschef för Carson Institutional Alliance, pekar på faktorer som potentiella ETF-investerare bör överväga, inklusive investeringsmål, skattesatser, avgiftsstruktur, produktstruktur och utveckling.

Välj ett investeringsmål

När de startar bör investerare ha ett generellt investeringsmål innan de dyker in på marknaderna. ETFer kan ge bred exponering på marknaden för många stora referensindex, men detta investeringsverktyg kan också rikta sig mot specifika sektorer eller teman. Hur som helst är en börshandlad fond ett billigt, väl diversifierat och skatteeffektivt verktyg för att komma åt marknaderna.

Ändå borde människor fortfarande titta på de inre verksamheterna för sina ETF-investeringar. Till exempel kan en bred indexbaserad ETF täcka hundratals om inte tusentals beståndsdelar, medan en sektorspecifik ETF är mindre diversifierad och kan ha stor exponering mot ett fåtal företags aktier. Följaktligen kan man utsättas för högre risker och volatilitet när man investerar i specifika branscher i motsats till mer brett definierade indexbaserade strategier.

Beskattning är en annan egenskap som ETF-investerare inte bör förbise. Medan de flesta indexbaserade värdepappersfonderna beskattas till förmånliga vinstsatser, kommer vissa fonder som innehåller derivat med en schablon K-1 skattesedel.

Dessutom är ädelmetallbaserade ETFer som håller fysiska tackor beskattade som samlarobjekt i USA, medan råvaror generellt sett har en helt annan skatt än vanliga fonder i Sverige.

Ett billigt sätt att få exponering mot marknaden

Börshandlade fonder är billigt sätt att komma åt marknaderna. Kostnadsförhållandet är emellertid bara en del av de totala kostnaderna för att investera i en ETF. Exempelvis bör investerare också titta på mäklaravgifter, ombalanseringskostnader och spreaden på varje affär.

Investerare kan använda börshandlade fonder och börshandlade certifikat för att få tillgång till breda teman, men de två investeringsverktygen är inte desamma. ETNs är till exempel strukturerad som skuldebrev och omfattas av kreditgaranti för försäkringsbanken.

Slutligen, medan en ETF försöker återspegla deras underliggande marknaders utveckling under handelsdagen, finns det tillfällen när de börshandlade fonderna kan uppvisa skillnader i deras substansvärde. Potentiella investerare bör förstå hur ETF-investeringen fungerar och hur den försöker att noggrant följa upp resultatet av ett index eller en sektor.

Kommentarer är avstängda.