ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Japans aktiemarknad förtjänar uppmärksamhet

25 januari 2017 Inga kommentarer

Japans aktiemarknad förtjänar uppmärksamhet ETFJapans aktiemarknad förtjänar uppmärksamhet

Japans aktiemarknad, både i form av enskilda aktier och de börshandlade former som ger exponering mot Tokyobörsen, har varit bland de som levererat den stabilaste avkastningen bland de utvecklade marknaderna under de senaste månaderna, en trend som fortsätter att starta 2017, men i blygsam skala.

För 2107 har iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (NYSEArca: HEWJ) gett sina andelsägare en värdeökning om cirka en procent mätt i dollar. Trots den blygsamma utvecklingen finns det gott om marknadsbedömare som anser att det finns goda skäl att titta närmare på den japanska aktiemarknaden i år. Den japanska yenen kommer sannolikt att fortsätta ha en tråkig utveckling i förhållande till den amerikanska dollarn, och den i princip obefintliga räntan för 10-åriga japanska statsobligationer har lett till att japanska investerare väljer att köpa utländska obligationer, som 10-åriga amerikanska statsobligationer, vilket ytterligare försvagar yenen då dessa investerare säljer sådana för att köpa dollar.

Det betyder emellertid att det för investerare som önskar att få en exponering mot  Japans aktiemarknad finns ett antal ETF-alternativ att välja mellan, bland annat ett antal valutasäkrade strategier som ger ett skydd om den japanska yenen försvagas ytterligare mot den amerikanska dollarn.

Rimligt prissatt i förhållande till USA

Sedan den japanska aktiemarknaden bottnade ur under 2012 har Japan förblivit rimligt prissatt i förhållande till exempel USA och de flesta andra utvecklade marknaderna. Även många av de olika emerging markets som finns i Asien har sett stora värdeökningar. Särskilt i USA har aktiekurserna drivits av en så kallad multipelexpansion, det vill säga att investerarna är villiga att betala mer per krona (eller dollar eller euro) än året innan. Japan har å sin sida gynnats av ökade vinster.

En svagare yen skulle stödja den japanska aktiemarknaden eftersom en svagare valuta skulle stärka Japans stora exportindustri. De valutasäkrade börshandlade fonderna överträffar de icke-valutasäkrade ETFerna när yenen (den lokala valutan) försvagas mot den amerikanska dollarn, den valuta som de flesta ETFer handlas i. Den

Historiskt sett har Japan haft en utmaning i form av en relativt olönsam företagssektor, något som är i färd att förändras. En förbättrad bolagsstyrning i kombination med återköp av egna aktier, har drivit avkastningen på eget kapital (ROE) upp till cirka sju (7) procent. Siffran för Japans aktiemarknad är låg i jämförelse med amerikanska mått eller i förhållande till europeiska företag, men det ligger nästan dubbelt så högt som genomsnittet de senaste 20 åren som är fyra (4) procent.

ETF investerare kan också se vissa relativt nya dynamiska eller adaptiva valutasäkrade internationella aktiestrategier. Till exempel, erbjuder Blackrock iShares Adaptive Currency Hedged MSCI Japan ETF (BATS: DEWJ), som kan skifta från en 0 % exponering i en osäkrad valuta till en 100 % helt säkrad, beroende på skillnader i räntor, relativa värderingar, valuta och volatilitet för yenen.

HEWJ har allokerat cirka 41 % av sin sammanlagda vikt till sällanköpsvaror och industriaktier.

Kommentarer är avstängda.