ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Investerarna tittar på Marijuana

13 augusti 2017 En kommentar

Investerarna tittar på Marijuana ETF Börshandlad fondInvesterarna tittar på Marijuana

Investerare riktar sin uppmärksamhet mot Marijuana, mer korrekt den börshandlade fonden Horizons Medical Marijuana Life Sci ETF (HMMJ.TO). Varför väljer investerarna detta, varför Investerarna tittar på Marijuana.

Andelskursen för Horizons Medical Marijuana Life Sci ETF (HMMJ.TO) noterade nyligen det lägre bollingerbandet. Bollinger består av ett glidande medelvärde omgivet av två band som beror på volatiliteten i aktien. Ju mindre volatilitet desto närmare ligger banden varandra. Ju högre volatilitet desto längre är det mellan banden. Det är vanligt att aktien pendlar mellan det undre och det övre bandet. Köpa kan man göra när kursen ligger nedanför det undre och sälja när den ligger ovanför det övre bandet. Tänk emellertid på att Bollinger banden endast fungerar som en mätare eller guide, den bör alltid användas i kombination med andra indikatorer, speciellt när det gäller att titta på tittar på Marijuana. Det är nämligen inte många börsnoterade bolag som arbetar i den sektorn, och det kan då blir stora svängningar. I en börshandlad fond är risken mindre, men den finns fortfarande där.

Traders använder vanligtvis Bollinger Bands för att bestämma överköpta och överlåtna zoner för att bekräfta skillnader mellan priser och studier och att prissätta prismål. Ju bredare banden är desto större är volatiliteten. Ju smalare banden är desto mindre är volatiliteten.

RSI är en annan populära teknisk indikator

Tekniska analytiker kan också överväga några andra faktorer när de tittar på andelarna i Horizons Medical Marijuana Life Sci ETF (HMMJ.TO). Relative Strength Index (RSI) är en av flera populära tekniska indikatorer som skapats av J. Welles Wilder. Wilder presenterade RSI i sin bok “New Concepts in Technical Trading Systems”, som publicerades 1978.

RSI mäter storleken och hastigheten av riktningsprisrörelser. Data representeras grafiskt genom att fluktuera mellan ett värde av 0 och 100. Indikatorn beräknas genom att använda genomsnittliga förluster och vinster av ett lager över en viss tidsperiod. RSI kan användas för att upptäcka överköpta eller översålda förhållanden. En RSI-läsning över 70 brukar anses vara överköpt, och en notering under 30 skulle indikera att aktien är översåld. En nivå på 50 skulle indikera ett neutralt marknadsegment.

Kommentarer är avstängda.