ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Fem orsaker till att undvika investera i utdelningsföretag

30 mars 2017 Inga kommentarer

Fem orsaker till att undvika investera i utdelningsföretag Fem orsaker till att undvika investera i utdelningsföretag

Att investera i aktier i utdelande företag är något som är populärt, och många ser det som ett sätt att garantera att de får de kassaflöden som de behöver för att kunna möta sina räkningar. Vi kommer i denna text att skriva om fem orsaker till att undvika investera i utdelningsföretag, något som vissa inte kommer att hålla med om, andra kommer att sätta sitt kaffe i halsen. Det finns emellertid alltid orsaker till att ta till sig något nytt.

Låt oss definiera begreppet att investera för utdelning

Att investera för utdelning innebär att investera i utdelningsföretag det vill säga i de företag som ger löpande utdelning, i form av kontanter. En del investerare använder sina utdelningar för att betala sina levnadsomkostnader, medan andra väljer att återinvestera utdelningarna för att köpa nya aktier och på det sättet öka värdet på sin aktiedepå ytterligare och för att de skall ge ännu mer utdelningar i framtiden.

Fem problem med utdelningsinvesteringar

Det finns emellertid de som anser att utdelningsinvesteringar är illusioner, värre än både rök och speglar. Det är emellertid helt klart att även om det just nu är relativt trendigt att arbeta med utdelningsinvesteringar så är det inte ett idiotsäkert sätt att garantera sin pension. Låt oss se närmare på anledningen.

Problem # 1: Historisk utveckling

Kontantutdelning låter bra, men är helt säkert? Tyvärr, alla tecken pekar på ”nej” eftersom investera i utdelningsföretag misslyckas i historiska prestandatest. Historisk sett har aktie genererat utdelningar, vidare har både small caps och mid caps gett en avkastning som har varit bättre än inflationen vilket framgår av nedanstående diagram.

Att investera i utdelningsföretag har inte visat sig vara den mest lönsamma investeringsstrategin. Det finns många olika typer av investeringsstrategier, value investing, fokus på den egna avkastningen, eller att investera i företag med en låg utdelningsandel för att nämna några. Historiskt sett har dessa strategier överavkastat under långa tidsperioder.

Det finns tre nycklar till att bli en framgångsrik investerare. Dessa nycklar är att hålla nere investeringskostnaderna, diversifiera investeringarna i stort sett, och inte jagar avkastningen. Dessa tre viktiga faktorer inte riktigt i takt med utdelningsinvesteringar, vilket för oss vidare till problem # 2, # 3 och # 4.

Problem # 2: Kostnaderna

Att hålla investeringskostnaderna låga, till exempel att betala ett lågt courtage, är nyckeln till att få en god avkastning. Den som betalar mindre för att investera behåller mer av sitt kapital som investeras. Matematiken är enkel.

Investerare som fokuserar på utdelningar tenderar på att ignorera de löpande kostnaderna. En utdelningscentrerad investeringsfond (en aktiefond eller en ETF) är nästan alltid dyrare än en bredare, mer diversifierad fond eftersom fonden får kostnader för att distribuera utdelningen.

Låt oss titta på dessa två börshandlade fonder.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF förvaltningskostnad: 0.03%
iShares Select Dividend ETF förvaltningskostnad: 0.39%

Som exemplet ovan visar är den utdelande fonden tretton (13) gånger dyrare än den bredare, mer diversifierade fonden. Detta förutsätter att Du köper lågkostnadsfonder till att börja med. Köper Du dyrare alternativ, till exempel aktivt förvaltade fonder, så blir skillnaderna ännu större. Det finns exempel på aktivt förvaltade fonder som är mer än 36 gånger så dyra som en brett diversifierad indexfond. Med tiden kommer dessa merkostnader nagga på dina inkomster. Så kan du ta emot utdelning, men du betalar mycket mer pengar än dessa utdelningar är värda.

Problem # 3: Diversifiering

Värdet av diversifiering är välkänt, och det betyder att inte lägga alla ägg i en och samma korg, något som de flesta investerarna känner till.
När du fokusera dina investeringar på de företag som betalar utdelning gör du motsatsen till diversifiering: du koncentrerar dina investeringar till en typ av företag. Detta gör dina investeringar riskfyllda.

Att endast fokusera på utdelning kan således vara riskabelt. Låt oss påminna oss om att det var samma eufori för vinstutdelande bolag som orsakade en börsbubbla och dålig börsutveckling under 1970-talet.

Problem # 4: Jakten på utveckling

Akademiska studier visar att på värdet av buy-and-hold strategier. Kontentan av dessa studier är att de investerare som köper aktier och indexfonder med låga förvaltningsomkostnader, med tiden tjänar mer pengar än de investerare som jagar den senaste investeringsutvecklingen. Den senaste tidens popularitet för utdelningsinvesteringar är inget undantag mot den regeln.

Problem # 5: Skatter

Det sista problemet med utdelningsinvesteringar är att det utlöser en rad negativa skattekonsekvenser. Du kommer att få betala skatt på Dina aktieinvesteringar varje år även om Du inte säljer dem och det medför ett uttag från kapitalet, något som har en negativ effekt på Din avkastning. Varje gång Du får en utdelning på 100 kronor får Du betala 30 kronor i skatt. De företag som återinvesterar sina vinster kan ge sina aktieägare en avkastning utan omedelbara skattekonsekvenser. Tabellen nedan visar hur skatter drar ned avkastningen över tiden.

I exemplet ovan som kommer från en amerikansk studie har en skattesats om 20 procent använts. Svenska investerare, fysiker, betalar i allmänhet 30 procents skatt på sina utdelningar varför skatteuttaget blir högre och på sikt ger en lägre avkastning. Skatten har en större betydelse för avkastningen än vad de flesta investerare tror. Det betyder att över tiden ger högre skatter i kombination med höga avgifter och en låg diversifiering mindre pengar kvar till investeraren.

Dagens värderingar

Fram till nu har vi endast tittat på utdelningarna. Nu är det dags att titta på något viktigare, dagens värderingar. Grovt förenklat, värderingen berättar hur pass dyrt – eller billigt – något är. Denna information är värdefull eftersom historiskt sett billiga saker tenderar att bli dyra. Historiskt dyra saker kan komma att bli billiga, alternativt stiga än mer i värde. Så, om du köper något när det är billigt, kan du sälja det när det blir dyrt och gå med vinst. Om du köper något dyrt, å andra sidan, kommer du att förlora pengar om du säljer den efter att den förlorar i värde.

Mönstret bakom värdering och avkastning

Utdelningsföretag är så efterfrågade att Vanguard Group nyligen stängde sin utdelningsfond för nya insättningar. Betydelsen av detta tål att upprepas: så många människor investerade pengar i denna fond för att investera i utdelningsföretag att Vanguard tyckte att de inte längre fanns några investeringsmöjligheter för allt kapital. Marknaden för utdelningar är trång och investeringarna är dyra. Är detta något som du vill placera dina pengar i? Titta på P/B-talet, price to book value för Vanguards utdelningsfond, den ligger 60 procent högre än aktiemarknadens genomsnitt.

Investera smartare och ignorera trenderna

Kom ihåg att det är viktigt att tänka på totalavkastningen vid alla typer av investeringar – inte bara på en handfull utdelningar. När du investerar för totalavkastning summerar Du all avkastning som du får från dina investeringar. Dessa intäkter kan komma i form av utdelning i kontanter, eller som ett ökat pris när värdet på tillgången stiger.

De flesta väljer att investera i utdelningsföretag för att de vill ha löpande intäkter. Att investera för totalavkastning kommer över tiden att ge mer kapital än vad utdelningsinvesteringar gör eftersom kapitalet inte åderlåts i form av skatter.

När det gäller att vara en smart investerare, behöver du inte vara en raketforskare. För att få den bästa avkastning över tiden måste du fokusera på de tre pelarna för lönsam investering – att hålla kostnaderna nere, diversifiera dina investeringar, och inte jagar avkastning. Utdelningsinvestering är modernt i dag, men det finns faktorer som visar att det inte alltid är den bästa metoden när det gäller att investera eftersom kapitalet åderlåts av skatter. Beprövade metoder med låga kostnader och en hög diversifiering, till exempel genom en börshandlad fond, kan ge ett betydligt bättre resultat i det långa loppet.

Kommentarer är avstängda.