ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

En börshandlad fond för den som vill investera i Iran

22 maj 2017 Inga kommentarer

En börshandlad fond för den som vill investera i IranEn börshandlad fond för den som vill investera i Iran

Investeringsföretaget Turquoise Partners har tagit fram en börshandlad fond för den som vill investera i Iran. Denna ETF speglar utvecklingen för Teheranbörsens referensindex TSE 30 Index. Detta index består i sin tur av de trettio (30) största publikt handlade iranska företagen. Den som har amerikanskt medborgarskap kan inte handla denna ETF, inte heller de personer som är medborgare i länder som har infört sanktioner mot Iran. Ännu så länge får denna börshandlade fond anses som ett instrument som i första hand riktar sig mig lokala investerare.

Målet med denna börshandlade fond är att skapa ett investeringsinstrument som ger placerarna en möjlighet att handla det iranska marknadsindexet. TSE 30 består främst av petrokemiska företag, oljeraffinaderier, mobilföretag, stålföretag och ett par stora iranska finansiella företag.

Turquoise är snabbt påpekat att endast investerare i länder som inte har infört sanktioner mot Iran kan delta i fonden, som reglerar de flesta européer och alla amerikaner. ETF, för närvarande åtminstone, är inriktad i stor utsträckning mot iranier och medelstora investerare som kan göra affärer i Iran juridiskt.

En ny frontier market för ETF investerare

Iran har börjat öppnas upp för investerare, och börshandlade fonder kan vara det bästa sättet att investera i Iran i dagsläget.

Iran är unikt i Mellanöstern eftersom det erbjuder investerare både lokala aktiefonder och börshandlade fonder. Till skillnad från många av sina utvecklade grannar finns det på den iranska kapitalmarknaden för det mesta aktivt förvaltat fonder, något som har utvecklats för att skapa en möjlighet för att investera i landets växande infrastruktur.

Viktigast, sedan januari 2016 har Iran varit öppet för europeiska investerare – men finns det någon indikation på att det blir en viktig marknad för de europeiska investerarna? ETFGI skrev under hösten 2016 en rapport om emerging markets och frontier markets, och Iran faller in under den senare kategorin. ETFGI hittade inte mindre än 1 034 börshandlade fonder med tillgångar på 295 miljarder dollar som investerade på dessa marknader. Under de senaste tre åren har cirka 220 ETF lanserats på dessa marknader och de investerade tillgångarna har ökat med 27 miljarder dollar, en uppgång på 10 procent.

Attraktiv befolkning

Den iranska aktiemarknaden har ett market cap på cirka 90 miljarder dollar vilket gör det till den femte största aktiemarknaden i Mellanöstern. Cirka 60 procent av landets befolkning om 80 miljoner personer är yngre än 30 år. Detta gör Iran till det näst mest befolkade landet i Mellanöstern efter Egypten som har en vikt på 0,3 procent hos indexleverantörerna MSCI, FTSE Russell och S & P Dow Jones. Iran betraktas som ”oklassificerat” av indexleverantörer på grund av sanktioner och ingår därför inte i indexen för emerging markets eller frontier markets.

Hälften av fonderna är lokala

Av de 59 börshandlade fonderna som investerar på emerging markets och frontier markets är endast 29 lokalt bosatta ETF. Iran har unikt då det på landets kapitalmarknad finns ett stort utbud av både ETFer och traditionella aktiefonder, även om båda är relativt nya uppfinningar.

Den första fonden lanserades 2007 och den första ETF noterades i augusti 2013. Landets fondföretagsindustri erbjuder 147 fonder med 27,5 miljarder dollar under förvaltning Per slutet av juni 2016. Det är emellertid i obligationsfonder som större delen av investeringarna har skett. Det är endast 527 MUSD som har investerats i landets 87 aktiefonder och 59 MUSD i 12 hybridfonder.

Investeringar i dessa fonder är hittills övervägande inhemska. Enligt Teherans börs finns det 2 792 institutionella investerare och 949 349 privata investerare som äger fonder. Handeln med fonder är mycket låg.

20 börshandlade fonder noterade i Teheran

I slutet av oktober 2016 fanns det 20 börshandlade fonder som noterades på Teheranbörsen, och den inofficiella marknaden Iran Fara Bourse. Den senare är en form av over the counter, OTC-marknad. Tillsammans hade dessa 341 MUSD under förvaltning. Det skall emellertid noteras att marknaden för börshandlade fonder i Iran skiljer sig väldigt mycket från den i de övriga 53 länder där det sker handel med ETFer.

De flesta börshandlade fonderna är passivt förvaltade. Så är inte fallet i Iran. Här är majoriteten, 18 av 20 ETFer, aktivt förvaltade. De fyra börshandlade fonderna som investerar på obligationsmarknaden har cirka 235 MUS under förvaltning, cirka 60 procent av det förvaltade kapitalet. Iran har tre bygg-ETFer. De är unika och har designats av Teheranbörsens forsknings- och utvecklingskontor för att investera i ett visst byggprojekt.

Höga förvaltningskostnader

De iranska börshandlade fonderna är dyrare än de flesta andra. De årliga förvaltningskostnaderna, TER, för de börshandlade fonderna sträcker sig från 0,5 till 4 procent, vilket är mycket högre än den genomsnittliga tillgångsvägda globala utgiftskvoten på 0,27 % för ETFer som är noterade globalt. Den spreads som betalas vid köp och försäljning av ETFer (eller aktier) tenderar också att vara mycket högre än på andra marknader.

För tillfället är Iran fortfarande en osäker miljö för många utländska investerare. Rättsliga, politiska och kommersiella risker är av största vikt. Den sannolikt största risken är att de amerikanska sanktionerna mot Iran kommer kvarstå fram till den så kallade övergångsdagen den 18 oktober 2023. Så länge dessa sanktioner finns kvar kan inte de amerikanska investerare göra affärer eller investera i Iran.

Detta gäller emellertid inte för europeiska investerare. För européer är det nu möjligt att göra affärer i och investera i Iran. Den 16 januari 2016 innebar ”genomförandedagen” många sanktioner som riktar sig mot iranska personer och företagen lyftes samtidigt som IAEA meddelade att Iran fullt ut hade uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet att upphäva sanktioner.

Som ett led i denna sanktionslindring upphävdes förbuden mot finansiella överföringar till och från Iran (inklusive kraven på förhandsanmälan och godkännande) i EU. Följaktligen är överföringar av medel mellan EU-personer, enheter eller organ, inbegripet EU: s finansiella och kreditinstitut, och iranska personer, enheter eller organ (utom de på en särskild lista) nu tillåtna.

I framtiden är det sannolikt att det kommer att finnas ETFs hemmahörande i Europa och USA som kommer att ge placerarna exponering för värdepapper som är noterade i Iran. I dagsläget är det emellertid svårt för en investerare att få en exponering mot den iranska aktiemarknaden.

Kommentarer är avstängda.