ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Index för europeiska utdelningsaktier

8 juni 2019 Inga kommentarer

Index för europeiska utdelningsaktier ETF Börshandlade fonderI denna artikel tittar vi på index för europeiska utdelningsaktier. Vi jämför metodiken för de jämförda indexen, och tittar vilka ETFer som använder sig av vilka index.

Europeiska utdelningsaktier

Index för europeiska utdelningsaktier

  EURO STOXX 50 Dividend Points Futures EURO STOXX Select Dividend 30 STOXX Europe Select Dividend 30
Antal ETFer 0 ETFs 4 ETFs 2 ETFs
Antal företag - 30 30
Investment universe STOXX Dividend Points (DVP) Index EURO STOXX Index: cirka.300 Eurozone aktier STOXX Europe 600 Index: 600 Europeiska aktier
Rebalansering rligen Kvartalsvis Kvartalsvis
Urvalskriteria 5 utdelningsterminer med olika löptider Positiv utdelningstillväxt över fem år. Utdelnings ratio om minst 60 procent Positiv utdelningstillväxt över fem år. Utdelnings ratio om minst 60 procent
Indexvikt - Direktavkastning Direktavkastning

EURO STOXX® Select Dividend 30 Index

EURO STOXX Select Dividend 30 Index består av ett urval av 30 företag i euroområdet som uppfyller normerna för högkvalitativ utdelning. Detta europeiska utdelningsindex innehåller aktierna med högst utdelning i EURO STOXX Index. Aktievalet är baserat på den historiska utdelningen. Aktierna i indexet vägs med den angivna utdelningen.

Metod för EURO STOXX Select Dividend 30 Index Faktablad Metodik

 • 30 utdelningsaktier från EURO STOXX Index
 • EURO STOXX Index innehåller ca. 300 företag i euroområdet
 • Indexrebalansering kvartalsvis
 • Aktievalet är baserat på den historiska utdelningen
 • Urvalskriterier: positiv tillväxt i utdelningar över 5 år, utdelning i fyra av de senaste fem åren, högst 60% utbetalningsgrad
 • Index viktas med direktavkastning

MSCI EMU High Dividend Yield Index

MSCI EMU High Dividend Yield Index fokuserar på de högsta utdelningsaktierna i euroområdet. Detta utdelningsindex omfattar 34 företag som väljs utifrån kvalitetsfaktorer och utdelningsstyrka. Dessa inkluderar en direktavkastning på minst 30 procent över genomsnittet av indexet och en icke-negativ utdelningstillväxt under de senaste fem åren. Aktierna viktas av marknadens volymkapital.

Metodik för MSCI EMU High Dividend Yield Factsheet

 • 34 utdelningsaktier från euroområdet (endast utvecklade länder) (per 30.03.18)
 • MSCI EMU Index innehåller 248 aktier från euroområdet (per 31.08.18)
 • Kriterier för urval: kvalitetsfaktorer, utdelningsavkastning på minst 30% över genomsnittet av det underliggande indexet, positiv utdelningstillväxt över 5 år
 • Indexet viktas av marknadens volymkapital
 • Maximal vikt per enskild aktie är 5%

Index för europeiska utdelningsaktier II

  MSCI EMU High Dividend Yield MSCI Europe High Dividend Yield S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats
Antal ETFer 1 ETF 1 ETF 1 ETF
Antal företag 34 58 40
Investment universe MSCI EMU Index: 248 Eurozone aktier MSCI Europe Index: 446 Europeiska aktier S&P Europe Broad Market Index (BMI): 1 836 Europeiska aktier
Rebalansering Halvårsvis Halvårsvis Kvartalsvis
Urvalskriteria Kvalitetsfaktorer, utdelningstillväxt på minst 30 procent över indexets genomsnitt, positiv utdelningstillväxt under minst fem Kvalitetsfaktorer, utdelningstillväxt på minst 30 procent över indexets genomsnitt, positiv utdelningstillväxt under minst fem Kontrollerad utdelningspolicy med stigande, eller i alla all stabil utdelning för de senaste tio åren
Indexvikt Market cap (free float) Market cap (free float) Direktavkastning

MSCI Europe High Dividend Yield Index

Sammansättningen och viktningen av MSCI Europe High Dividend Yield Index är densamma som i MSCI EMU High Dividend Yield Index. Detta index innehåller emellertid utdelningsavkastande företag från utvecklade länder i hela Europa. Vägningen av aktierna i indexet baseras också på marknadsvärdet.

 • 58 utdelningsandelar från 15 europeiska länder (endast utvecklade länder) (per 30.03.18)
 • MSCI Europe Index består av 446 europeiska aktier (per 31.08.18)
 • Kriterier för urval: kvalitetsfaktorer, utdelningsavkastning på minst 30% över genomsnittet av det underliggande indexet, positiv utdelningstillväxt över 5 år
 • Indexet viktas av marknadens volymkapital
 • Indexet ombalanseras halvårligt i maj och november
 • Maximal vikt per enskild aktie är 5%

S & P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index

S & P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index fokuserar på en långsiktig och stabil utdelningstillväxt. I indexet ingår bolag i euroområdet endast om det har minst 10 på varandra följande år en kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabila utdelningar. Dessutom måste fördefinierade avkastningskriterier uppfyllas. Trots de strikta reglerna för införande säkerställer gränserna för enskilda värdepapper, sektorer och landsviktningar att inga klungrisker uppstår i indexet.

 • 40 europeiska utdelnings-ktier från S & P Europe Broad Market Index (BMI)
 • S & P Europe Broad Market Index (BMI) omfattar 1 836 aktier i Europa (per 31/03/2017)
 • Indexrebalansering utförs kvartalsvis
 • Aktievalet är baserat på den historiska direktavkastningen
 • Urvalskriterier: Kontrollerad utdelningspolicy med stigande eller stabil utdelning under minst 10 år i följd
 • Index vägat med angiven utdelningsavkastning
 • Vikt per enskild aktie max. 5%; vikt per sektor/land max. 30%

STOXX® Europe Select Dividend 30 Index

STOXX Europe Select Dividend 30 Index omfattar ett urval av 30 företag från Europa som uppfyller normerna för högkvalitativ utdelning. Detta europeiska utdelningsindex innehåller aktierna med högsta utdelning i STOXX Europe 600 Index. Aktievalet är baserat på den historiska direktavkastningen. Aktierna i indexet viktas med den angivna direktavkastningen.

 • 30 utdelningsaktier från STOXX Europe 600 Index
 • STOXX Europe 600 Index består av 600 europeiska företag
 • Indexrebalansering kvartalsvis
 • Aktievalet är baserat på dem historiska direktavkastningen
 • Urvalskriterier: positiv utdelningstillväxt över fem år, utdelningsbetalningen i fyra av de senaste fem åren, högst 60% utbetalningsgrad
 • Index viktas med angiven direktavkastning

 

Kommentarer är avstängda.