ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Hur handlar man Forex på nyheter

14 september 2018 Inga kommentarer

Hur handlar man Forex på nyheterHur handlar man Forex på nyheter

En av de stora fördelarna med att handla valutor är att valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan (från söndag kl. 17.00 till kl. 16.00 EST). Ekonomiska data tenderar att vara en av de viktigaste katalysatorerna för kortsiktiga rörelser på vilken marknad som helst, men det är särskilt sant på valutamarknaden, som inte bara svarar mot den amerikanska ekonomiska nyheterna utan även på nyheter från hela världen. Hur handlar man Forex på nyheter?

Med åtminstone åtta stora valutor som är tillgängliga för handel hos de flesta valutamäklare och mer än 17 valutapar finns det alltid en del ekonomiska data som handlare kan använda för att informera de positioner de tar. I allmänhet släpps inte färre än sju uppgifter dagligen från de åtta stora valutorna eller de länder som följs mest. Så för dem som väljer att handla nyheter, finns det gott om möjligheter. Här tittar vi på vilka ekonomiska pressmeddelanden som släpps när, vilka är mest relevanta för valutahandlare och hur handlare kan agera på denna marknadsdata.

Vilka valutor skall Du fokusera på?

Detta är de åtta största valutorna

1. U.S. dollar (USD)
2. Euro (EUR)
3. British pound (GBP)
4. Japanese yen (JPY)
5. Swiss franc (CHF)
6. Canadian dollar (CAD)
7. Australian dollar (AUD)
8. New Zealand dollar (NZD)

Nedan återfinns ett antal av de mer likvida valutaparen, baserat på ovanstående valutor.

1. EUR/USD
2. USD/JPY
3. AUD/USD
4. GBP/JPY
5. EUR/CHF
6. CHF/JPY

Listorna visar att valutahandeln är global. Det innebär att Du kan handplocka vilka valutor och ekonomiska data Du vill. Grundregeln är emellertid att den amerikanska dollarn, USD, tenderar att gå emot 90 procent av alla valutaaffärer då amerikanska ekonomiska utgivanden att få den mest uttalade effekten på marknaden.

Trading på nyheter är svårare än det kan låta. Inte bara är den rapporterade konsensusfallen viktig, men det är också whispers (inofficiella och opublicerade prognoser) och revisionerna. Vissa nyheter är också viktigare än andra. Detta kan mätas både vad gäller betydelsen av landet som släpper ut data och vikten av datan i förhållande till de andra nyheter som släpps samtidigt.

När publiceras nyheterna?

Tidpunkter när olika länder publicerar viktiga ekonomiska nyheter

Land Valuta Time (EST)
U.S. USD 8:30 to 10 a.m.?
Japan JPY 6:50 to 11:30 p.m.
Canada CAD 7 to 8:30 a.m.
U.K. GBP 2 to 4:30 a.m.
Italy EUR 3:45 to 5 a.m.
Germany EUR 2 to 6 a.m.
France EUR 2:45 to 4 a.m.
Switzerland CHF 1:45 to 5:30 a.m.
New Zealand NZD 4:45 to 9 p.m.
Australia AUD 5:30 to 7:30 p.m.

Figur 1 visar de ungefärliga tiderna (EST) där de viktigaste ekonomiska utgåvorna för vart och ett av följande länder publiceras. Det här är också de gånger då du bör ägna extra uppmärksamhet åt marknaderna om du planerar att handla valutor på nyheter.

Figur 1: Tidpunkter när olika länder publicerar viktiga ekonomiska nyheter

Vad är de viktigaste nyheterna?

När du handlar valutor på nyheter måste du först veta vilka data som faktiskt förväntas den veckan. För det andra är det viktigt att du vet vilken data som är viktig. Generellt sett är dessa de viktigaste ekonomiska nyheterna för varje enskilt land:

1. Räntebeslut
2. Detaljhandelsdata
3. Inflation (konsumentpris eller producentpris)
4. Arbetslöshet
5. Industriell produktion
6. Företagsundersökningar (Business sentiment)
7. Konsumentförtroendeundersökningar (Consumer confidence)
8. Handelsbalans
9. Tillverkningssektorundersökningar

Beroende på ekonomins nuvarande tillstånd kan den relativa betydelsen av dessa utgåvor ändras. Till exempel kan arbetslöshet vara viktigare en månad än handels- eller räntebeslut. Därför är det viktigt att hålla fast på vad marknaden fokuserar på just nu.

Hur länge kvarstår effekten?

Enligt en studie av Martin D. D. Evans och Richard K. Lyons som publicerades i Journal of International Money and Finance (2004) kunde marknaden fortfarande absorbera eller reagera på data, flera timmar, och ibland till och med dagar efter det att de släpptes. Studien visade att effekten på avkastning generellt inträffar under den första eller andra dagen, men effekten verkar ligga kvar till den fjärde dagen. Påverkan på orderflödet är å andra sidan fortfarande mycket uttalad på tredje dagen och kan observeras den fjärde dagen.

Hur handlar jag valutor på nyheter?

Det vanligaste sättet att handla nyheter är att leta efter en konsolideringsperiod framför en viktig siffra och bara handla breakout efter det att den har publicerats. Detta kan ske både på kort sikt inom en dag (intradag) och på daglig basis. Låt oss se på diagrammet i Figur 2 som ett exempel. Efter en svag siffra i september höll marknaden andan före oktobersiffra, som skulle släppas till allmänheten i november. Under 17 timmarna före publiceringen handlades EUR/USD inom ett tätt 30-pipsintervall. (En pip är det minsta förändringsmåttet i ett valutapar på forexmarknaden. Eftersom de flesta större valutapar är prissatta till fyra decimaler, är den minsta ändringen den sista decimalsatsen.) För nyhetshandlare skulle detta ha gett ett bra tillfälle att göra en breakout-handel, särskilt eftersom sannolikheten för en kraftig rörelse vid denna tidpunkt var extremt hög.

Figur 2: Detta diagram illustrerar obeslutsamheten på marknaden som leder fram till October nonfarm payroll numbers, som släpptes i början av november. Notera ökningen av volatiliteten som inträffade när de visade sig att uppgifterna var sämre än väntat.

Källa: eSignal

Vi nämnde tidigare att det är kan visa sig vara svårare än Du tror. Varför? Den främsta orsaken är volatilitet. Du kan göra rätt drag men sluta bli utstoppad eller marknaden kanske helt enkelt inte har momentum för att behålla kursrörelsen.

Låt oss se på diagrammet i Figur 3 som ett exempel. Diagrammet visar aktiviteten efter samma nyhet som den som visas i Figur 2, men över en annan tidsram för att visa hur svåra handelsnyheter kan vara. Den 4 november 2005 hade marknaden förväntat att 120 000 arbetstillfällen skulle läggas till amerikansk ekonomi, men i stället blev siffran endast 56 000 jobb.

Denna skarpa besvikelse ledde till en ut försäljningen av dollarn på ungefär 60 pips mot euron under de första 25 minuterna efter publiceringen. Dollarns uppåtgående moment var dock så stark att vinsterna snabbt vändes och en timme senare hade EUR/USD brutit sin tidigare botten och faktiskt noterade en 1,5-årig botten mot dollarn. Möjligheterna var rikliga för breakout-handlare, men det var så starkt att det var så starkt att en dålig payrolls siffra inte hade någon effekt på valutans rally.

Figur 3: Denna intradagskarta visar att medan den sämre än väntade icke-payroll sände EUR/USD uppåt under en kort tidsperiod kunde den starka dynamiken i amerikanska dollarn ta kontroll och driva dollarn högre. Tänk på att när EUR/USD-kursen sjunker går amerikanska dollarn uppåt och vice versa.

Källa: eSignal

Kan jag undvika att drabbas av volatilitet vid handeln? Svaret på att fånga en utbrott i volatilitet utan att behöva drabbas av risken för en omkastning är att handla FX SPOT-optioner. Ett antal olika FX-mäklare erbjuder olika exotiska optioner.

Exotiska optioner har generellt barriärnivåer och kommer att vara lönsamma eller olönsamma baserat på huruvida barriärnivån bryts. Utbetalningen är förutbestämd och premien eller priset på optionen är baserat på utbetalningen. Följande är de mest populära typerna av exotiska optioner att använda för att handla pressmeddelanden:

Double one-touch option
One-touch option
Double no-touch option

En Double one-touch option har två barriärnivåer. Den ena av nivåerna måste brytas före utgången för att optionen ska bli lönsam och för köparen skall få utbetalning. Om ingen barriärnivå bryts före utgången, förfaller optionen värdelös. Ett Double one-touch option är det perfekta alternativet att handla för pressmeddelanden eftersom det är en ren, icke-riktad breakout-spelning. Så länge som barriärnivån bryts – även om priset återgår till sin tidigare kurs senare sker utbetalningen.

Ett One-touch option har bara en barriärnivå, vilket i allmänhet gör det lite billigare än ett Double one-touch option. Samma kriterium gäller – utbetalningen görs endast om barriären bryts före förfallodagen. Det här är ett bra alternativ att köpa om du faktiskt har en uppfattning om huruvida siffran kommer att bli starkare eller svagare än marknadens konsensusprognos.

En Double no-touch option är det exakta motsatsen till Double one-touch option. Det finns två barriärnivåer, men i det här fallet får ingen varken barriärnivå brytas före förfall. Om de bryts kommer ingen utbetalning att ske. Detta alternativ är bra för nyhetshandlare som tror att den ekonomiska utgåvan inte kommer att orsaka en uttalad breakout i valutaparet och att det kommer att fortsätta att spänna handel.

Poängen

Som vi har sett är valutamarknaden särskilt benägen för kortsiktiga rörelser som orsakas av utgivandet av ekonomiska nyheter från både USA och resten av världen. Om du vill handla nyheter framgångsrikt på valutamarknaden är viktiga överväganden att tänka på att veta vilka nyheter som förväntas publiceras, vilka som är viktigast med tanke på nuvarande ekonomiska förhållanden och självklart hur man handlar utifrån dessa marknadsrörliga data. En mängd olika exotiska alternativ är tillgängliga för handlare som vill fånga en volatilitet utan att behöva ta risken för en omkastning. Gör din forskning och du kan skörda belöningarna.

Kommentarer är avstängda.