ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Hur centralbankernas agerande påverkar Latinamerikas ekonomi

26 april 2016 Inga kommentarer

Hur centralbankernas agerande påverkar Latinamerikas ekonomiHur centralbankernas agerande påverkar Latinamerikas ekonomi

Efter att ha varit underpresterare bland de börshandlade fonder som fokuserar på tillväxtekonomierna under de senaste åren så har iShares Latin American 40 ETF (NYSEArca: ILF) nu stigit med nästan 25 procent under 2016. Då de latinamerikanska aktierna, och därmed också de ETFer som fokuserar på denna region, leder tillväxtmarknadsrallyt så finns det all anledning för investerarna att titta närmare på regionen och de olika ländernas centralbankspolitik.

Latinamerikas centralbankspolitik är anmärkningsvärd, åtminstone när det gäller regionens två största ekonomier, Brasilien och Mexiko. Även om Brasiliens centralbank inte har höjt räntan sedan förra året, är dess upplåningskostnad på 14,25% bland de högsta i världen, oaktat om det avser nya eller utvecklade marknader. Tidigare i år överraskade Mexikos centralbank, Banco de Mexico, finansmarknaderna genom att höja räntan för att stötta upp peson på de globala valutamarknaderna.

Mexiko befinner sig i riskzonen

Mexiko är i riskzonen som sin reservtäckningsgrad, eller valutareserven dividerat med dess brist på finansiering, då denna bara räcker i 1,6 år, vilket är mindre än sju år i Ryssland, en annan oljeexportör. Dessutom begränsas Mexiko av landets realränta som är nära noll, vilket ger föga utrymme för att sänka räntan om landets ekonomi försvagas ytterligare vilket kan leda till ytterligare problem i Mexiko.

Enligt JPMorgan Asset Management, är Colombia och Mexiko nu medlemmar i den så kallade Fragile Five gruppen bland tillväxtmarknader, efter att dessa två länder har ersatt Brasilien och Indien.

USDMXN

Colombias centralbank är också inne på åtstramningar

Centralbanken i Colombia befinner sig i en åtstramningscykel som började i april 2014. Sedan dess har vi sett en skärpning på 325 punkter som tagit landets styrränta till 6,5 procent. Vi ser samtidigt att landets konsumentprisindex har stigit med 8,00 procent i mars, jämfört med samma period året innan. Siffran är den högsta sedan oktober 2001, och överskrider med råge det målintervall som centralbanken i Colombia satt upp, som ligger på mellan två och fyra procent.

Den senaste undersökningen från Bloomberg visar att förväntningarna ligger på ytterligare två höjningar av styrräntan under innevarande kvartal, något som skulle få den att hamna på 7,00 procent. Landets centralbank har nästa möte den 29 april, något som förväntas leda till en höjning med en kvarts procentenhet, till 6,75 procent.

Föga troligt att räntan stiger i Mexiko

Den mexikanska centralbanken har möte den femte maj, men där ligger förväntningarna annorlunda. Investerarna tror inte att vi kommer att få se hur den mexikanska centralbanken vrider på med full gas, och att det således inte kommer att ske en räntehöjning vid riksbanksmötet i maj i Mexiko.

Den mexikanska centralbanken befinner sig precis som sin motsvarighet i Colombia i åtstramningscykel, men skillnaden är att i Mexiko har denna legat på is sedan den överraskade höjningen i februari när räntan höjdes till 3,75 procent. Landets konsumentprisindex steg med 2,7 procent under mars, jämfört med samma period året innan. Detta är i den nedre halvan av målintervallet på två till fyra procent. Givet att vi inte får se en fullständig kollaps av den mexikanska pesos är det således sannolikt att vi kommer att få se ett slut på de mexikanska räntehöjningarna för till fället.

iShares MSCI Mexico Capped (NYSEArca: EWW)

Denna ETF har som mål att replikera investeringsresultat från MSCI Mexico Invest Market Index (IMI) 25/50. Den börshandlade fonden kommer alltid att investera minst 80 procent av sina tillgångar i värdepapper i dess underliggande index och i depåbevis som representerar värdepapper i dess underliggande index. MSCI Mexico Invest Market Index (IMI) 25/50 är ett free float-justerat marknadsvärdesviktat index med en skyddande metod som tillämpas för att emittenten vikter så att ingen enskild aktie kan ha en vikt som överstiger 25% av det underliggande indexet, och alla emittenter med vikt på över fem (5) begränsas så att de inte kan ha en kumulativt vikt som överstiger 50 procent av portföljvärdet.

Kommentarer är avstängda.