ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Hävstångs ETF:er, Headline

Fyra gångers hävstång i nya börshandlade fonder

26 september 2017 Inga kommentarer

Fyra gångers hävstång i nya börshandlade fonderFyra gångers hävstång i nya börshandlade fonder

I framförallt USA ser vi hur utgivare av börshandlade fonder (ETFer) fortsätter att lansera nya exotiska instrument för att fånga investerarnas uppmärksamhet. Detta inkluderar några nya håvstångs-ETFer. ForceShares ger Fyra gångers hävstång i nya börshandlade fonder. Det är mer än vad investerarna har kunnat få ta del av tidigare när det gäller börshandlade fonder. I Europa är det fortfarande inte tillåtet med så hög hävstång.

Tidigare i år godkände Securities and Exchange Commission (SEC) ForceShares Daily 4X US Market Futures Long Fund och ForceShares Daily 4X US Market Futures Short Fund. För närvarande erbjuder ProShares och Direxion, de två största emittenterna av hävstångs-ETFer hävstångsprodukter som ger 200 respektive 300 procent av den dagliga förändringen.

UP and Down

ForceShares Daily 4X US Market Futures Long Fund kommer att handla under kortnamnet ”UP” medan ForceShares Daily 4X US Market Futures Short Fund kommer att handlas under tickerkoden ”DOWN”.

Den långa fondens primära investeringsmål är att ge det dagliga investeringsresultat före avgifter och kostnader, vilket motsvarar cirka fyra gånger (400%) den dagliga utvecklingen av de slutliga avvecklingspriserna för ledande månad Standard & Poors 500 terminskontrakt.

DOWN, en inverterad ETF erbjuder en liknande exponering fast på nedsidan. Den korta fondens primära investeringsmål är att ge det dagliga investeringsresultat före avgifter och kostnader, vilket motsvarar cirka fyra gånger den inversa (-400%) den dagliga utvecklingen av de slutliga avvecklingspriserna för ledande månad Standard & Poors 500 terminskontrakt.

En terminsstrategi

Båda dessa hävstångs-ETFer använder sig av terminskontrakt på S&P 500 och av minifutures för att få den hävstångseffekten. Idén om en fyrdubblad hävstångs-ETF låter lockande.Riskerna är stora, särskilt för handlare som vågar hålla dessa produkter längre än en dag eller två.

Eftersom bruttoexponeringen alltid måste motsvara 300% av nettotillgångarna (103 miljoner dollar i nettotillgångar x 300% = 309 miljoner USD) i början av varje handelsdag måste 6 miljoner dollar exponeras i portföljen, säger Direxion. Detta gäller alltså för Direxions hävstångs-ETFer som ger tre gånger avkastningen. För ForceShares börshandlade fonder krävs det en daglig bruttoexponering på 400 procent av nettotillgångarna.

Den långa fonden kan ha svårt att uppnå sitt dagliga primärinvesteringsmål på grund av avgifter och kostnader, hög portföljomsättning, transaktionskostnader och kostnader i samband med användningen av levererad investeringsteknik och/eller en tillfällig brist på likviditet på marknaderna för värdepapperen som innehas av den långa fonden. Marknadsstörningar, regleringsrestriktioner, gränsvärden för växelkursfluktuationer eller extrem volatilitet påverkar också den långa fondens möjligheter att justera exponeringen till de nödvändiga nivåerna. En liknande varning gavs för den korta fonden.

Kommentarer är avstängda.