ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Framtida trender i ETF-investeringsportföljer

24 december 2017 Inga kommentarer

Framtida trender i ETF-investeringsportföljer Börshandlade fonder ETFFramtida trender i ETF-investeringsportföljer

Genom börshandlade fonder får ETF-investerare tillgång till en mängd tillgångskategorier. Trots det stora utbudet tenderar många av dessa investera att ha en övervikt eller undervikt mot många områden vilket kan leda till oavsiktliga risker. State Street har tittat på Framtida trender i ETF-investeringsportföljer.

I en nyligen publicerad analys över 250 investeringsportföljer upptäckte State Street Global Advisors att många investerare har förbisett några viktiga punkter när det gäller att bygga en diversifierad placeringsportfölj. Detta leder till oavsiktliga risker bland den pågående jakten på avkastning.

67 procent av portföljerna underviktade mot utvecklade marknader

Till exempel hade 67 procent av portföljerna en undervikt till utvecklade marknader på ett absolut sätt. Detta återspeglar den stora hemmabias som många investerare har följt, trots starka prestationer i internationella aktier under första halvåret. I många år har den amerikanska aktiemarknaden överträffat världsindex. Detta har lett till en ökad bias mot hemmamarknaden. I takt med att denna börsuppgång fortsätter bör investerare vara öppna för nya idéer och investeringsmöjligheter, till exempel de relativt billigt prissatta internationella marknaderna.

Investerare har också blivit överviktiga fastigheter i den löpande inkomstsökningen i lågavkastande miljö. SSGA varnade för att exponeringen av fastigheter kunde maskera oavsiktliga undervikter mot finanssektorn eftersom fastighetssegmentet var den enda sektorn som hade en övervikt som var större än en procent. Detta kan bero på att det var först nyligen som fastigheter blivit en oberoende GICS-sektor. Fastigheter har tidigare grupperats i den bredare finansiella sektorn.

Branschvikter

Med tanke på branschvikter har teknik och ekonomi kommit att svara för de största investeringarna. Båda dessa sektorer har uppvisat en aktiv vikt på mer än tre procent över referensvärdet.

I det nuvarande tillväxtinriktade rallyt är det inte förvånande att många har hoppat på tekniska tillväxtaktier. Dessutom har många tittat på ekonomisektorn på grund av dess relativt låga värderingar och som ett potentiellt spel i en stigande räntemiljö.

Slutligen har investerare i sin jakt efter avkastning tagit större kreditrisk för att pressa ut högre utdelningar. I genomsnitt är investerare överviktiga 19 % i värdepapper som är värderade BB eller lägre eller spekulativa kreditbetyg, medan endast 17 % av de analyserade portföljerna har en nettoövervikt till investment grade obligationer enligt SSGA.

Kommentarer är avstängda.