ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Fonder stängda på primärmarknaden

21 februari 2019 Inga kommentarer

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer fonderna att vara stängda på primärmarknaden. Det är dessa ETFer som är stängda på primärmarknaden. Att XACT har sina Fonder stängda på primärmarknaden påverkar emellertid inte handeln på Stockholmsbörsen.

På grund av byte av förvaringsinstitut kommer dessa börshandlade fonderna att vara stängda på primärmarknaden enligt nedan.

21, 22 och 25 Februari

Xact OMXS30,

Xact Sverige,

Xact Nordic30,

Xact HDIV

Xact OBX

27 och 28 Februari samt 1 och 4 mars

Xact Sweden Small Cap,

Xact Commodity

Xact Sweden All Bond

7, 8 och 11 mars

Xact Bear,

Xact Bear2,

Xact Bull,

Xact Bull2,

Xact OBX Bear

Xact OBX Bull

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Kommentarer är avstängda.