ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Skillnader mellan olika fonder för cybersäkerhet

21 februari 2017 Inga kommentarer

Skillnader mellan olika fonder för cybersäkerhet ETF börshandlade fonder HACK CIBR ISPYSkillnader mellan olika fonder för cybersäkerhet

Wold Economic Forum har sagt att det största hotet mot den globala ekonomin 2017 är cybersäkerhet. På ETF-marknaden finns det tre börshandlade fonder som investerar med detta tema och erbjuder placerarna en exponering mot cybersäkerhetsrelaterad produkt- och tjänsteleverantörer. Vi tittar på olika skillnader mellan olika fonder för cybersäkerhet.

Det finns tre börshandlade fonder som investerar i Cybersäkerhet som vi känner till, men en av dem är ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, som följer utvecklingen av ISE Cyber Security UCITS Index, och handlas under kortnamnet ISPY på Londonbörsen. Av denna anledning har vi inte tittat mer på den, eftersom det för svenska placerare är svårare att handla på Londonbörsen. Det är till exempel ingen av Internetmäklarna Nordnet och Avanza som erbjuder handel på denna marknad.

Två handlas i USA

De övriga två handlas på de amerikanska börserna och går precis som de flesta andra att handlas genom både Nordnet och Avanza. PureFunds ISE Cyber Security ETF (NYSEArca: HACK) och First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (NasdaqGM: CIBR) har stora likheter dem emellan, vilket inte är så pass konstigt då det är ett relativt litet utbud av aktier som dessa olika fonder för cybersäkerhet kan investera i. Båda två har levererat en fantastisk utveckling till sina aktieägare under de senaste tolv månaderna.

Källa http://stockcharts.com

Källa http://stockcharts.com

Det finns emellertid några stora skillnader mellan dessa börshandlade fonder som förklarar varför de har utvecklats olika.

HACK först ut

HACK var den första ETFen med fokus på Cybersäkerhet, och rönte stort intresse på kort tid. Bara några månader efter det att denna börshandlade fond lanserades i september 2014 hade den samlat mer än en miljard dollar under förvaltning. Tidpunkten för lanseringen var nyckeln tillsammans med ett stort antal upprepade cyberattacker, den mot Sony var antagligen den mest anmärkningsvärda. I dag har HACK cirka 800 MUSD under förvaltning, men möter hård konkurrens från CIBR som har mer än 140 MUSD under förvaltning och som har gett en bättre avkastning under de senaste månaderna.

Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan olika fonder för cybersäkerhet:

Kostnaderna

Det är dyrare att äga andelar i HACK, något som gör att denna ETF måste prestera bättre än sin konkurrent. HACK har en förvaltningskostnad på 0,75 procent, medan CIBR endast kostar 0,60 procent per år. Det betyder att HACK är cirka 20 procent dyrare att äga än HACK.

Det är emellertid inte hela sanningen. HACK har en genomsnittlig spread, skillnaden mellan köp- och säljkurs på 0,10 procent baserat på de senaste två månadernas handel. Det summerar kostnaden till 85 USD per 10 000 investerade dollar, courtaget oräknat. CIBR handlas med en större spread, 0,25 procent vilket gör att även här är kostnaden till 85 USD per 10 000 investerade dollar, courtaget oräknat.

Likviditet

Båda fonderna äger ett liknande antal aktieinnehav: CIBR har 33 och HACK 35 innehav. CIBR lägger emellertid en högre vikt vid likviditet. CIBR ser till att det inte blir ett problem med likviditeten i den underliggande tillgången. Detta är något som kan bli ett problem om en ETF äger en allt större andel av ett företags utestående aktier. CIBR kräver att den börshandlade fondens aktier skall ha en free float på minst 20 procent och ett börsvärde på minst 250 MUSD. Den genomsnittliga handelsvolymen skall även uppgå till minst 1 MUSD per dag. Fondens underliggande index använder ett modifierat likviditetsviktningssystem som också ställer ett tak på enskilda investeringar.

HACK nöjer sig med att bolaget har ett börsvärde på 10 MUSD, lägre än CIBR. HACKs indexeringsmetod tar inte hänsyn till likviditeten eller de underliggande företagens likviditet. Detta betyder att HACK kan komma att äga flera mindre företag som befinner sig i start up fasen. Dessa företag kan vara nära ett tekniskt genombrott.

Ett tak på 20 procent

HACK har ett tak på 20 procent, det vill säga ingen enskild aktie får ha en större vikt än 20 procent. Den kumulativa vikten av alla komponenter med en individuell vikt på fem (5) procent får inte överstiga 50 procent av fondförmögenheten. Den genomsnittliga dagsomsättningen spelar en roll i viktningen av varje säkerhet, enligt ISE.

Den som har ett intresse för cybersäkerhet och vill skydda sig mot ID-kapningar bör titta närmare på det som MySafety erbjuder. MySafety.se är en Sveriges ledande aktörer inom ID-skydd och vardagssäkerhet. Dygnet runt hjälps kunder till MySafety att spärra, spåra och skydda ID-handlingar, bankkort, mobiltelefoner, husdjur, cyklar och nycklar. Läs mer här

Kommentarer är avstängda.