ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Första fonden som satsar på cannabis

24 november 2016 2 Comments

Fördta fonden som satsar på cannabis REITFörsta fonden som satsar på cannabis

Innovative Industrial Properties grundades så sent som under 2016 och har som mål att lista sig på NYSE, New York Stock Exchange. Bakom det relativt anonyma namnet döljer sig en REIT, en så kallad Real Estate Investment Trust, som har inriktat sig på att förvärva anläggningar där cannabis odlas, utvinns och produceras för medicinska användningsområden. Listningen av denna mycket nischade fastighetsfond skall ske inom kort under kortnamnet IIPR.

Har grundat två tidigare REITs

Det är emellertid inga duvungar som ligger bakom denna fond, Alan Gold som är styrelseordförande för Innovative Industrial Properties har tidigare varit med och grundat två stycken REITs, BioMed Realty Trust (tidigare NYSE: BMR) och Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE). Gold har arbetat med fastigheter under mer än 30 år, och har ett bra rack record, BioMed Realty Trust, som inriktade sig på life science sektorn köptes upp av Blackstone för mer än åtta (8) miljarder dollar så sent som i år.

Nu vill det San Diegobaserade Innovative Industrial Properties och Alan Gold göra en nyemission och ta in 175 MUSD inför sin listning på NYSE. Detta skall ske genom att erbjuda allmänheten att köpa upp till 8,8 miljoner aktier till kursen 20 USD styck. Vid en fulltecknad emission kommer Innovative Industrial Properties att ha ett värde på 202 MUSD. Innovative Industrial Properties har anlitat Ladenburg Thalmann & Co för att ta in kapitalet, men ännu så länge finns ingen kommunicerad första handelsdag. Bolagets ansökan till den amerikanska finansinspektionen, SEC, registrerades den 17 oktober 2016. I sin senaste komplettering meddelade Innovative Industrial Properties att bolaget har fått ett godkännande av upptagande av handel av aktierna till handel på NYSE.

Äger ännu inte några fastigheter

Företaget äger för närvarande inte äger några fastigheter, även om det har ett definitivt köpeavtal för sin första fastighet, beroende slutförandet av IPO, och en option på ytterligare fem fastigheter. IIPR arbetar i en osäker affärsmiljö som till stor del styrs av lagstiftningen. Emellertid bör Innovative Industrial Properties vara väl positionerat att rida på vågen av en expanderad användning av cannabis för läkemedelssyfte och för rekreationsbruk då det endast är fastigheter för legitimerade användningsområden som används av licensierade odlare som kan komma i fråga för att denna REIT skall investera i dem.

Enligt The ArcView Group har den rikstäckande försäljningen av juridisk cannabis ökat till $ 5,4 miljarder euro från $ 4,6 miljarder 2014. Av de $ 4,6 miljarder beräknad omsättning under 2014, utgjordes ca 92% av försäljningen av medicinsk användning. År 2020 förväntas den lagliga marknaden öka till uppskattningsvis $ 21,8 miljarder kronor, varav beräknade försäljnings för medicinsk användning kommer att vara ungefär $ 10,2 miljarder kronor.

29 delstater tillåter användningen av medicinsk cannabis

Den 15 november 2016 tillåter 29 29 delstater, däribland Kalifornien, och District of Columbia sina medborgare att använda medicinsk cannabis. Dessa delstater har en befolkningsmängd på mer än 200 miljoner. Det är sannolikt att ytterligare delstater kommer att godkänna medicinsk användning av cannabis under de kommande åren. Enligt en undersökning som utfördes av Harris 2015 framkom att 81 procent av amerikanerna stöder legalisering av cannabis för medicinskt bruk.

Vad finns det då att säga om Innovative Industrial Properties? Det är notabelt att detta företag inte valde kortnamnet WEED. Detta tyder på att de inte vill dra fördel av den uppmärksamhet som följer med att vara det första cannabisbolaget som listas på en större börs. De flesta av de cannabisbolag som finns i dag handlas på mindre listor, ofta oreglerade sådana med lägre krav än vad NYSE och Nasdaq har.

MassRoots fick avslag

MassRoots, ett socialt media företag som aldrig rör plantan men arbetar med cannabis fick avslag när bolaget ville uppta sina aktier till handel på Nasdaq. Det finns två läkemedelsföretag, GW Pharmaceuticals och Insys Therapeutics som använder sig av cannabis när de framställer sina läkemedel. Båda dessa företags aktier handlas på New York Stock Exchange, men betraktas som bioteknikföretag, inte som cannabisföretag. För investerare finns det i dag få alternativ när de vill investera i cannabissektorn.

Cannabissektorn har vuxit med 71 procent årligen sedan 2014, och förväntas växa med ytterligare 29 procent per år under de kommande fyra åren. Vissa bedömare anser att detta är alltför konservativt och sektorn mycket väl kommer att vara värd mer än 50 miljarder USD inom en tioårsperiod. Tillväxten i kombination med det begränsade antalet investeringsalternativ gör att det sannolikt kommer att köpas aktier i IIPR.

Kommentarer är avstängda.