ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Headline

En högtflygande börshandlad fond som satsar på drönarteknik

2 september 2017 En kommentar

En högtflygande börshandlad fond som satsar på drönarteknikEn högtflygande börshandlad fond som satsar på drönarteknik

PureFunds Drone Economy Strategy ETF (NYSEARCA: IFLY) är ännu en av de mycket nischade börshandlade fonder vi hittat. IFLY är den första ETFen som ger tillgång till företag som designar, tillverkar och undersöker drönare och drönteknik. Nischade börshandlade fonder kan vara ett mycket bra sätt investera i en ung brasch där det finns gott om företag som kan komma att bli stora. IFLY är en högtflygande börshandlad fond som som satsar på drönarteknik. IFLY lanserades under mars 2016. Under det senaste tolv månaderna har värdet stigit med cirka 25 procent, mätt i USD.

IFLY följer Real Estate Shares Drone Index (RSD), en korg av företag som bestäms utifrån en kombination av prognostiserade intäkter från drönarteknik. Direkt deltagande i utveckling eller forskning inom drönarteknik, tjänster som tillhandahålls företag som är direkt involverade i dronteknik Och den förväntade tillväxten av ett företags intäkter från drönarteknik.

Jämför med bilens introduktion

Till skillnad från bilens introduktion för hundra år sedan kommer introduktionen av den kommersiella drönarindustrin att medföra många förändringar i det sätt som företag och myndigheter arbetar. Tillväxten av drönarmarknaden kommer sannolikt att bestämmas av en kombination av tekniska och regulatoriska frågor. Oavsett att fördelarna med drönarteknik förväntas påverka en majoritet av alla industrierna under de närmaste åren skriver PureFunds.

Det finns otaliga användningsområden för drönarteknik, ett faktum som kan vara en välsignelse för IFLY på lång sikt.

När drönarteknik går in i en cykel med ballongtillväxt, går det att hitta applikationer inom många branscher som jordbruk, byggande och verktyg som var nästan ofattbara för 10 år sedan. I byggbranschen uppskattas till exempel det nuvarande värdet av tjänster som drönarna tillhandahåller uppgå till 127,3 miljarder dollar.

IFLY innehar för närvarande 44 aktier och ETFens topp 10 innehav svarar för nästan hälften av fondens vikt. Kända namn bland de 10 största innehaven är Dow Component Boeing Co. (NYSE: BA), GoPro Inc. (NASDAQ: GPRO) och Honeywell Inc. (NYSE: HON). Drygt hälften av IFLYs innehav är amerikanska företag medan de flesta övriga företagen är asiatiska och europeiska företag.

Som en ny och attraktiv industri har drönare också vissa svagheter, bland annat brist på noggrann reglering och stora aktörer som driver branschen framåt. Det blir lättare att förutsäga branschens rörelser när dessa svagheter är åtgärdade, åtminstone till viss del. IFLY har idag 19,4 miljoner dollar i förvaltat kapital vilket gör den ganska liten. Denna ETF tar ut förvaltningsomkostnad på 0,75 procent per år.

Kommentarer »