ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Headline

Fördelar med att äga aktier på lång sikt

27 maj 2016 Inga kommentarer

Buy and hold Fördelar med att äga aktier på lång siktFördelar med att äga aktier på lång sikt

Fördelar med att äga aktier på lång sikt. Många marknadsexperter rekommenderar placerare att köpa aktier på lång sikt, över en längre tidshorisont. Tittar vi på till exempel det amerikanska börsindexet S&P 500 under perioden 1975 till och med 2015 så ser vi hur detta har backat under 10 av de senaste 40 åren (och stigit under 30 av dessa år). Detta visar att avkastningen på aktiemarknaden kan vara synnerligen volatil under en kortare tidshorisont. Historiskt sett har aktiemarknaden belönat långsiktighet. Under en period som denna då vi ser ett extremt lågt ränteläge kan investerare frestas att handla allt för aktivt på aktiemarknaden, men det finns fördelar med att äga aktier på lång sikt.

Bättre avkastning på lång sikt

En undersökning över avkastningen som skett över olika tillgångsslag över flera årtionden visar att aktieplaceringar har överträffat de flesta andra alternativen. Under en period på 87 år, mellan 1928 och 2015 gav S&P 500 i genomsnitt sina placerare en avkastning om 9,5 procent per år. Detta kan jämföras med avkastningen på amerikanska tremånaders statsskuldväxlar 3,5% och avkastningen på 10-åriga amerikanska statsobligationer som låg på fem procent.

Börsen har överträffat andra typer av värdepapper, och de mer riskfyllda aktier historiskt sett gett sina ägare en högre avkastning än sina mer konservativa motsvarigheter. Tillväxtmarknaderna har några av de högsta avkastningspotentialen på aktiemarknaden, men bär också den högsta graden av risk. Kortsiktiga fluktuationer kan vara betydande, men denna tillgångsklass har historiskt gett sina ägare 12-13 procent genomsnittlig årlig avkastning. Small caps levererar alltså en högre avkastning än large caps med cirka tre till fyra procent per år, vilket blir en betydande skillnad när ränta på ränta effekten slår in.

Möjligheten att rida på toppar och dalar

Aktier anses vara långsiktiga investeringar. Detta eftersom det inte är ovanligt att aktier kan falla med mellan 10 till 20 % eller mer i värde under en kortare tidsperiod. Under en längre period, år eller tom decennier, har investerare möjlighet att rida ut en del av dessa toppar och dalar för att generera en bättre långsiktig avkastning.

Ser vi tillbaka på avkastning på aktiemarknaden sedan 1920-talet så har individer aldrig förlorat pengar att investera i S&P 500 under en tjugo års period. Även med tanke på motgångar som den stora depressionen, Svarta måndagen, tech bubblan och finanskrisen, skulle investerare har upplevt vinster hade de gjort en investering i S&P 500 och hållit den oavbrutet i 20 år. Även om tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning, antyder det att långsiktiga investeringar i aktier i allmänhet ger positiva resultat om de får tillräckligt med tid.

Investerare har en dålig timing

En av de inneboende bristerna i investerarnas beteende är tendensen att vara känslomässiga. Många placerare hävdar att de är långsiktiga investerare fram till aktiemarknaden börjar falla, vilket är när de tenderar att ta ut pengar av rädsla för ytterligare förluster. Många av dessa investerare misslyckas med att återinvesteras sitt kapital på aktiemarknaden när en rekyl inträffat och de återkommer först när kurserna redan har stigit kraftigt. Denna typ av ”köp hög, sälja lågt” beteende tenderar att ha en negativ effekt på investerarnas avkastning.

Enligt Dalbar’s 2015 Quantitative Analysis of Investor Behavior study hade S&P 500 en årlig avkastning på cirka tio procent under perioden 1984 till och med 2014. Under samma period fick den genomsnittliga investeraren en årlig avkastning på låga 2,5 procent. Investerare som följer aktiemarknaden för intensivt tenderar att skada sina chanser att lyckas uppnå en hög avkastning genom att försöka pricka in kursrörelserna för ofta. En enkel långsiktig buy-and-hold strategi skulle ha gett mycket bättre resultat.

Kommentarer är avstängda.