ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Hur kan Du använda volymerna för att förbättra Din aktiehandel?

18 april 2018 Inga kommentarer

Hur kan Du använda volymerna för att förbättra Din aktiehandel? SPY QQQ AktiekurserHur kan Du använda volymerna för att förbättra Din aktiehandel?

Volymen är ett mått på hur mycket av en given finansiell tillgång som har handlats under en viss tid. Det är ett mycket kraftfullt verktyg men är ofta förbises eftersom det är en så enkel indikator. Volyminformation finns nästan överallt, men få handlare eller investerare vet hur de skall använda denna information för att öka vinsterna och minimera risken. För att förbättra Din aktiehandel kan Du använda denna indikator. En bra källa till historiska börskurser är Stockletter.se.

För varje köpare behöver det finnas någon som sålde dem de aktier de köpt, precis som det måste finnas en köpare för att en säljare ska bli av med sina aktier. Denna kamp mellan köpare och säljare för bästa pris i alla olika tidsramar skapar rörelse medan långsiktiga tekniska och grundläggande faktorer spelar ut. Att använda volym för att analysera aktier (eller någon finansiell tillgång) kan öka vinsten och minska risken.

Grundläggande riktlinjer för användning av volym

Vid analys av volym finns riktlinjer som kan användas för att bestämma styrkan eller svagheten i en rörelse. Traders är mer benägna att gå med vid starka kursrörelser och inte delta i rörelser som visar. Dessa riktlinjer gäller inte i alla situationer, men de är ett bra allmänt stöd i handelsbeslut.

Volym och marknadsintresse

En stigande aktiekurs bör visa en ökande volym. Köpare kräver ökande antal och ökad entusiasm för att fortsätta driva aktiekurserna högre. Ökande pris och minskande volym visar brist på intresse, och detta är en varning för en eventuell kursnedgång. Om en aktiekurs går upp (eller ned) under svaga volymer så är det ingen stark signal. Ett prisfall (eller en stigande aktiekurs) på stor volym är en starkare signal om att något i aktien har förändrats fundamentalt.

GLD, ett dagschart som visar på ett stigande pris och en ökad volym. Källa: www.freestockcharts.com

Utmattningsrörelser och volym

På en stigande eller fallande marknad kan vi se utmattningsrörelser. Dessa är i allmänhet skarpa prisförändringar i kombination med en kraftig volymökning, vilket signalerar det potentiella slut på en trend. Aktörer som har väntat och är rädda för att missa mer av kursuppgången rusar in på marknaden på toppen och utmattar antalet köpare. På marknadens botten tvingar fallande aktiekurser så småningom ut ett stort antal placerare, vilket resulterar i volatilitet och ökad volym. Vanligen sker en minskning av volymen efter stigningen i dessa situationer, men hur volymen fortsätter under de närmaste dagarna kan veckor och månader analyseras med hjälp av andra volymriktlinjer.

Ett dagschart på GLD som visar en så kallad ”spik” som indikerar en förändring av kursriktningen. Källa: www.freestockcharts.com

Positiva signaler

Volymen kan vara mycket användbar för att identifiera en kommande tjurmarknad. Tänk exempelvis att volymen ökar vid en prisnedgång och då stiger aktiepriset högre, följt av en kursnedgång. Om priset vid den andra nedgången håller sig högre än föregående botten och volymen minskar vid den andra nedgången tolkas det vanligtvis som ett haussetecken.

Ett dagschart på SPY som visar avsaknaden av säljintresse vid den andra kursnedgången. Källa: www.freestockcharts.com

Volym och kursåterhämtning

Om en aktiekurs rör sig uppåt eller nedåt under en låg prisrörelse och en hög volym är det ofta en indikation om en kursförändring.

Volym och utbrott vs falska utbrott

Vid det första utbrottet från ett intervall eller annat diagrammönster indikerar en ökning av volymen styrka i rörelsen. En låg volymförändring eller minskande volym vid en paus indikerar brist på intresse och en högre sannolikhet för ett falskt utbrott.

Ett dagschart på QQQ som visar en ökad volym vid ett utbrott. www.freestockcharts.com

Volymhistorik

Volymen bör ses i förhållande till den senaste historiken. Att jämföra dagens volymer med dem för 50 år sedan ger irrelevanta data. Ju yngre dataserier som används desto mer relevanta kommer de sannolikt att vara och det är bäst om Du vill förbättra Din aktiehandel.

Volymindikatorer

Volymindikatorer är matematiska formler som visas visuellt i de vanligaste plattformarna. Varje indikator använder en något annorlunda formel, och därför bör handlare hitta den indikator som fungerar bäst för deras specifika marknadsinriktning. Indikatorer krävs inte, men de kan hjälpa till i handelsbeslutsprocessen. Det finns många volymindikatorer, och följande är ett urval av hur många av dem kan användas.

On-balans volume (OBV): OBV är en enkel men effektiv indikator. Med utgångspunkt från ett godtyckligt tal tillsätts volymen när marknaden slutar högre eller volymen subtraheras när marknaden slutar bli lägre. Detta ger en löpande total och visar vilka aktier som ackumuleras. Det kan också visa skillnader, till exempel när en aktiekurs stiger, men volymen ökar i en långsammare takt eller till och med börjar falla. Figur 5 visar hur OBV ökar och bekräftar prisökningen i Apples aktiekurs.

Ett dagschart på Apple som visar hur OBV konfirmerar prisrörelsen. Källa: www.freestockcharts.com

Chaikin Money flow. Stigande aktiekurser bör åtföljas av stigande volym, så denna formel fokuserar på att öka volymen när priserna slutar i övre eller nedre delen av deras dagliga sortiment och ger sedan ett värde för motsvarande styrka. När stängningarna ligger i den övre delen av intervallet och volymen expanderar kommer värdena att vara höga; När stängningarna ligger i den nedre delen av intervallet kommer värdena att vara negativa

Chaikin Money flow kan användas som en kortfristig indikator eftersom den svänger, men det används vanligare för att se divergensen. Figur 6 visar hur volymen inte bekräftade den kontinuerliga nedre nedgången (pris) i Apple-aktien. Chaikin Money flow visade en divergens som resulterade i en rörelse tillbaka högre i aktiekursen.

APPL i ett tiominuters chart som visar en divergens som indikerar en möjlig kursförändring. Källa: www.freestockcharts.com

Klingers volyme Oscillator. Fluktuationer över och under nollinjen kan användas för att hjälpa till att tolka andra handelssignaler. Klingers volyme Oscillator summerar ackumulerings- (inköps) och distributionsvolymen (försäljningsvolymer) under en given tidsperiod.

I följande figur ser vi ett ganska negativt tal – det här är mitt i en övergripande uppåtgående trend följt av en ökning över nollinjen.

Volymindikatorn var positiv under hela prisutvecklingen. En nedgång under utlösningsnivån i januari 2011 signalerade den kortfristiga omkastningen. Priset stabiliserades emellertid, och därför bör denna indikator inte användas isolerat. De flesta indikatorer ger mer noggranna mätvärden när de används tillsammans med andra signaler. Det är då de ger bäst resultat för den som vill förbättra din aktiehandel.

Ett dagschart på APPL som visar hur Klinger bekräftar den uppåtgående trenden. Källa: www.freestockcharts.com

Slutsats

Volymen är ett extremt användbart verktyg för att förbättra Din aktiehandel, och som du kan se finns det många sätt att använda denna indikator på. Det finns grundläggande riktlinjer som kan användas för att bedöma marknadens styrka eller svaghet. Det går att att kontrollera om volymen bekräftar prisförflyttning eller signalerar ett omslag i aktiekursen.

Indikatorer kan användas för att hjälpa till i beslutsprocessen. Kortfattat är volymen ett inte ett exakt inmatnings- och utgångsverktyg – men med hjälp av olika indikatorer kan inmatnings- och utlösningssignaler skapas genom att titta på prisåtgärd, volym och en volymindikator.

Kommentarer är avstängda.