ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Fem börshandlade fonder som satsar på Indien

30 juli 2018 Inga kommentarer

Fem börshandlade fonder som satsar på IndienFem börshandlade fonder som satsar på Indien

Indiska ETFer är börshandlade fonder som satsar på Indien, mer korrekt aktier som handlas på aktiemarknaden i Indien. Detta är ett tillväxtmarknadsspel, vilket innebär att den bär högre risk än mer mogna marknader. Indiens ekonomi växer, men är inte helt stabil och kan vara föremål för volatilitet. Den högre risken kan innebära högre avkastning, som varje ETF på listan nedanför visar. Vi har valt börshandlade fonder som satsar på Indien som hade hög årlig avkastning 2017. Trots att de har de kämpat 2018 ser de bra ut att utnyttja de ekonomiska trenderna år 2018.

En Indien ETF är inte en buy-and-hold-investering. Du måste konsekvent övervaka inte bara varje ETFs prestation, utan också ekonomins tillstånd i Indien.

Här är Fem börshandlade fonder som satsar på Indien, kanske de bästa som finns på marknaden i dag

Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL)

INDL använder MSCI India Index som riktmärke. Medan det syftar till att investera 80% av sina tillgångar i värdepapper från indexet, kan de övriga 20% investeras i finansiella instrument med hävstång. Målet är att uppnå 300 % avkastning. Det vill säga att fonden försöker växa till tre gånger det underliggande indexet.

Detta bidrar till stor risk för att förluster kan accelereras på samma sätt som vinster kan när innehav utnyttjas. Fokus på stora cap och mid-cap aktier bidrar till att kompensera en del av risken.

Genomsnittlig volym: 71,088
Tillgångar under förvaltning: 105.9 MUSD
Direktavkastning: 0.28%
2017 YTD Return: 128.31%
Förvaltningskostnad (net): 0.95%

Columbia India Small Cap ETF (SCIN)

Detta är en annan small cap fokuserad ETF som använder sig av MVIS India Small-Cap Index som referensindex. Aktierna som ingår i detta index är kapitalviktade, så den börshandlade fonden allokerar sitt kapital på samma sätt. Fonden försöker hålla 80% av sina tillgångar i värdepapper från indexet, men kan ha så mycket som 95% av tillgångarna som investeras i indexet vid en viss tidpunkt.

Genomsnittlig volym: 10,279
Tillgångar under förvaltning: 38.2 MUSD
Direktavkastning: 0.71%
2017 YTD Return: 64.65%
Förvaltningskostnad (net): 0.86%

iShares MSCI India Small-Cap (SMIN)

SMIN försöker uppnå samma resultat som MSCI India Small Cap Index. Det kan från tid till annan investera i värdepapper som inte finns i indexet men som förväntas uppträda på samma sätt som de värdepapper som finns i indexet. Observera att de företrädda företagen ligger i de nedersta 14% av alla indiska företag i fråga om marknadsvärde.

Genomsnittlig volym: 113,285
Tillgångar under förvaltning: 360.66 MUSD
Direktavkastning: 0.90%
2017 YTD Return: 60.86%
Förvaltningskostnad: (net) 0.75%

VanEck Vectors India Small-Cap ETF (SCIF)

För investerare som gillar både småbolag och indiska aktier är SCIF en möjlighet att investera i denna specialkorg av aktier: MVIS India Small Cap Index. Fonden kan använda certifikat förutom att investera direkt i värdepapper från indexet. Observera att mikro cap företag ingår i indexet, så denna investering kan ha en högre risk.

Genomsnittlig volym: 77,930
Tillgångar under förvaltning: 392.05 MUSD
Direktavkastning: 0.10%
2017 YTD Return: 66.34%
Förvaltningskostnad (net): 0.78%

Columbia India Infrastructure ETF (INXX)

Denna ETF följer Indxx India Infrastructure Index. Minst 80 % av tillgångarna placeras i aktier i företag som ingår i detta index.

Fokus ligger på företag som är involverade i infrastruktur, så det skulle vara en investering för dem som tror att Indien sannolikt kommer att öka sin infrastruktur för att möta behoven hos världens näst största befolkning (efter Kina). Detta fokus ger investerare möjlighet att investera i en smal del av den indiska ekonomin.

Genomsnittlig volym: 54,410
Tillgångar under förvaltning: 57.06 MUSD
Direktavkastning: 0.64%
2017 YTD avkastning: 49.44%
Förvaltningskostnad (net): 0.98%

För den som är villig att ta större risk för att uppnå högre avkastning, erbjuder dessa fem ETFer exponering för den framväxande marknaden i Indien. Men en investering i börshandlade fonder som satsar på Indien bör övervakas noggrant. Eftersom börshandlade fonder handlar som aktier kan en försiktig investerare sälja andelar när avkastningen inte längre är attraktiv.

Kommentarer är avstängda.