ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Catella noterar fastighetsfond med utdelningsfokus

8 maj 2017 Inga kommentarer

Börshandlad fastighetsfond Catella noterar fastighetsfond med utdelningsfokusCatella noterar fastighetsfond med utdelningsfokus

Property Income 2017 är en börshandlad fastighetsfond på Nasdaq Stockholm som lanseras av Catella’s Property Investment Management. Fonden är en alternativ investeringsfond som ska investera i förvaltningsfastigheter med stabila kassaflöden och hög utdelningskapacitet. Catella noterar fastighetsfond med utdelningsfokus som listas på Nasdaq i Stockholm.

Om fonden

Fondens investeringsstrategi bygger på att fastighetsvärden varierar över tid medan uthyrda fastigheters kassaflöden är stabila. Genom att äga fastigheter över en längre period i en kostnadseffektiv struktur och dela ut en stor del av kassaflödet får fastigheternas värdeförändring en mindre påverkan på investeringen. Fonden har en tydlig exitstrategi vilket primärt innebär att tillgångarna kommer avyttras och att investerarna får tillbaka insatt kapital justerat för värdeförändringar.

Property Income SEK 2017 riktar sig till investerare som normalt sett inte kommer åt direktinvesteringar i fastigheter. Direktinvesteringar kräver stora kapitalinsatser och är normalt sett endast är tillgängliga för professionella och institutionella investerare. Genom att kollektivt investera i fastighetsmarknaden genom Property Income SEK 2017 kommer även privata investerare åt denna typ av investeringar. I investeringskommittén och i fondens styrelse sitter medarbetare från Catella’s Property Investment Management samt oberoende ledamöter med lång erfarenhet från finans- och fastighetsmarknaden. Fonden bidrar på så sätt även med fastighetskompetens i både utvärdering av och som ägare till fondens investeringar.

Kortfakta

Kortfakta

Fondstruktur: Alternativ investeringsfond (AIF)
Notering: Nasdaq Stockholms AIF-lista
Investeringsfokus: Fastighetsinvesteringar med långsiktiga hyresintäkter
Målsättning för utdelningar: 6 till 8% per år från juli 2018, kvartalsvisa utbetalningar
Målsättning totalavkastning: 9 till 11 procent per år
Segment: Alla segment, inklusive bost?der, handel, kontor och logistik
Geografi: Minst 80 procent av fonden i SEK
Belåning: Ingen långsiktig belåning i fonden, däremot finns belåning i underliggande portföljbolag
Förvaltningsavgift: 0,25 procent
Uppskattad totala löpande avgifter: 0,8 procent
ISK och kapitalförsäkring: Ja
Emissionsstorlek: 300 miljoner kronor
Teckningskurs: 103 kronor/aktie
Minsta investering: 100 aktier
Livslängd: 10 + 2 + 2 år

Presentation

Kommentarer är avstängda.