ETFSverige
Hem » Featured, Headline

VanEck lanserar ETF för realtillgångar

11 april 2018 Inga kommentarer

VanEck lanserar ETF för realtillgångarVanEck lanserar ETF för realtillgångar

Under tisdagen lanserade VanEck en ny börshandlad fond, denna gång är det en ETF för realtillgångar som såg dagens ljus. Den nya ETFen har som mål att ge andelsinnehavarna en exponering mot realtillgångar samtidigt som den försöker att minimera påverkan av kursfall.

VanEck Vectors® Real Asset Allocation ETF (NYSE Arca: RAAX) investerar i alla typer av realtillgångar inklusive råvaror och företag som är involverade i naturresurser, fastigheter och infrastruktur.

Realtillgångar kan potentiellt hjälpa investerare att bekämpa stigande inflation, öka diversifiering i deras portföljer och ge dem en möjlighet att delta i den globala tillväxten. Den nya fonden använder en reglerbaserad modell för att fördela kapitalet mellan cirka 12 börshandlade produkter (ETPer) och har möjlighet att allokera upp till 100 procent av sitt kapital till likvida medel vid marknadsstress.

Exponering mot agribusiness, kol, infrastruktur, fastigheter, stål, oljetjänster

Dessa ETPer ger innehavarna exponering mot agribusiness, kol, infrastruktur, fastigheter, stål, oljetjänster, okonventionella olje- och gas- och guldgruvbolag samt diversifierad exponering genom råvaruterminer och fysiskt guld.

Ed Lopez, chef för ETF-produkten hos VanEck, sade att RAAX är den typ av lösningsinriktade ETF som våra investerare förväntar sig av VanEck. ”Den innovativa fördelningen och riskhanteringsmetoden är en indikation på VanEcks åtagande att erbjuda framtida tänkbara investeringslösningar, säger Lopez.

David Schassler, Portföljförvaltare för RAAX, sade att VanEck länge har varit en långsiktigt förespråkare för fördelarna med reala tillgångsinvesteringar, både från ett prestations- och portföljdiversifieringsperspektiv.

Realtillgångar är en utmaning för många investerare

”Vi förstår också att volatiliteten av investeringar i realtillgångar är en utmaning för många investerare” sa Schassler. ”Dessa är främst cykliska sektorer som upplever täta perioder med hög volatilitet. RAAX är speciellt utformad för att ta itu med detta. Det är en riktig investeringslösning med inbyggd riskhantering. ”

VanEck noterar också att reala tillgångsinvesteringar inte är utan risker, vilket kan inbegripa mottaglighet för negativa ekonomiska händelser, naturkatastrofer, geopolitiska risker och störningar i utbud och efterfrågan. RAAX resultat beror på de underliggande fondernas resultat och är föremål för riskerna med de underliggande ETPernas investeringar.

VanEcksETF för realtillgångar är det senaste tillägget till VanEck Vectors-paketet tilldelningsfonder, som inkluderar VanEck Vectors® NDR CMG Long / Flat Allocation ETF (NYSE Arca: LFEQ).

Kommentarer är avstängda.