ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

En sektor att bevaka för börsåret 2017

13 januari 2017 Inga kommentarer

En sektor att bevaka för börsåret 2017En sektor att bevaka för börsåret 2017

Även om det var på gränsen så var vårdsektorn den enda av sektorerna på den amerikanska börsen som avslutade börsåret 2016 med förlust. Det innebär att Health Care Select Sector SPDR (NYSEArca: XLV) redovisade sitt första förlustår sedan 2008, och att det kan vara en sektor att bevaka för börsåret 2017. Många analytiker anser att det finns många orsaker att bevaka vårdsektorn och de börshandlade fonder som tillsammans med XLV investerar i den typen av företag.

Vårdsektorn har drabbats av att framtiden blev mer osäker för denna sektor i och med att Donald Trump valdes till president i USA under 2016. Det är framförallt framtiden för Affordable Care Act, också känt som Obamacare, som ifrågasätts. Många analytiker har pekat på att de ser en mörk framtid för Obamacare och den amerikanska hälsopolitiken, men det finns ännu så länge inget som talar för att Trump kommer att hålla sina vallöften. Fram till dess innebär det att vårdsektorns värderingar kommer att styras av osäkerhet och gissningar.

Sjukhusen kan drabbas värst

Bland de företag som kan vara mest sårbara för en förändring inom vårdpolitiken återfinns föga förvånande sjukhusen som kommer att vara de som drabbas hårdast av de föreslagna ändringarna. Det kan innebära att miljoner amerikaner förlorar sina sjukförsäkringar.

Bland de börshandlade fonderna är det iShares U.S. Healthcare Providers ETF (NYSEArca: IHF) som kan komma att drabbas hårdast av nedskärningarna i Obamacare. Å andra sidan kommer läkemedelsektorn och biotekniksektorn att gynnas eftersom de inte kommer att drabbas lika hårt av den priskontroll som demokraterna lovade att införa inför valet. Prissättningen av läkemedel nämns inte bland de frågor som nämns på Trumps hemsida.

Baserat på grafen för Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV), verkar det som om björnarna kommer att dominera handeln under en överskådlig framtid under börsåret 2017. Grafen nedan visar hur denna ETF handlas nära motståndet kring sitt 200 dagars glidande medelvärde.

Effekterna återstår att se

Effekterna av Trumps påverkan på vårdsektorn återstår ännu att se. Under sin valkampanj kritiserade Trump Obamacare, och om han kommer att vidta åtgärder skulle det sannolikt att kunna ha en viss effekt på de diversifierade ETFer som investerar inom sjukvården på grund av dess exponering mot sjukförsäkringarna.

Läkemedelsindustrin i sin helhet har rönt ett större intresse, framförallt särläkemedel som har ett starkt skydd som hjälper dem att bibehålla högre och stabila priser. Detta uppskattas av investerarna.

SPDR Health Care Select Sector ETF (NYSEArca: XLV)

Detta är en av SPDRs så kallade ”sektor-ETFer”. Denna börshandlade fond har som mål att ge ett placeringsresultat som, före avgifter och kostnader, i stort motsvarar den totala avkastningen för Health Care Select Sector Index, ett index som följer de amerikanska hälsovårdsföretagen.

Denna ETF investerar i allmänhet i huvudsak alla, men åtminstone 95 procent, av de totala tillgångarna i värdepapper som ingår i indexet. Indexet representerar de företag som är verksamma som hälsovårdsföretag i det breda börsindexet S & P (”S & P TMI”). Detta är en av SPDRs så kallade ”sektor-ETFer.

Kommentarer är avstängda.