ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Politiken fortfarande en viktig fråga för den spanska aktiemarknaden

12 oktober 2016 Inga kommentarer

Politiken fortfarande en viktig fråga för den spanska aktiemarknadenPolitiken fortfarande en viktig fråga för den spanska aktiemarknaden

iShares MSCI Spain Capped ETF (NYSEArca: EWP), den största av de landspecifika börshandlade fonder som replikerar den spanska aktiemarknaden, har backat med cirka fyra (4) procent sedan årets början. Det är en ganska medelmåttig prestation bland de ETFer som följer ekonomierna i de så kallade PIIGS-ekonomierna, men EWP och de övriga börshandlade fonder som ger exponering mot den spanska aktiemarknaden har andra bekymmer. Politiken är fortfarande en viktig fråga för den spanska aktiemarknaden.

EWP och den spanska aktiemarknaden anses vara sårbart för landets alltmer omtvistad politisk miljö. Förra året låg fokus på den katalanska självständigheten, en viktig fråga för den spanska ekonomin då Katalonien svarar för nästan en femtedel av Spaniens bruttonationalprodukt och en fjärdedel av exporten i Spanien.

Utöver EWP finns alternativet SPDR MSCI Spanien Quality Mix ETF (NYSEArca: QESP), en börshandlad fond som har som mål att leverera en överavkastning genom att välja aktier i företag som kännetecknas av låg skuldsättning, stabil resultatutveckling och andra kvalitetsmått.

QESP har en kraftig vikt mot finanssektorn, cirka 33,5 procent av kapitalet har allokerats till denna grupp. En investering i QESP kan emellertid anses som en satsning på att den spanska ekonomin skall återhämta sig då mer än tio procent är placerat i konsumentsektorn.

Vissa bedömare på marknaden tror att EUs ekonomiska återhämtning fortfarande befinner sig i sin linda och pekade på den pågående nedgången i den europeiska arbetslösheten, som nu är den lägsta sedan 2011, och förbättring av konsumenternas förtroende, vilket bör leda till vinsttillväxt för Europas företag.

De flesta europeiska observatörer har varit kritiska till den europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi och hans stimulansåtgärder. Många tror att åtgärderna kom lite för sent, även efter det att ECB sänkte alla tre styrräntor denna månad och expanderade de kvantitativa lättnaderna.

Förra året uppgraderade Standard & Poors Spaniens kreditbetyg till BBB +. Spanien är den fjärde största ekonomin i euroområdet efter Tyskland, Frankrike och Italien.

Spanien IBEX35

IBEX 35 är en förkortning av Índice Bursátil Español som ordagrant betyder spanska börsens index. Detta index fungerar som ett referensindex för Bolsa de Madrid den spanska aktiemarknadens viktigaste börs. Detta index lanserades 1992 och består av de 35 mest omsatta spanska aktierna.

Kommentarer är avstängda.