ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Den nordiska ETF-marknaden 2017

12 januari 2018 Inga kommentarer

Den nordiska ETF-marknaden 2017Den nordiska ETF-marknaden 2017

Den nordiska ETF-marknaden 2017, uppdelat på december och helåret 2017

  • Under 2017 uppgick den totala omsättningen i Norden till ca 89 Mdr SEK, varav Sverige svarade för ca 68 Mdr SEK. För 2016 var den nordiska omsättningen ca 144 Mdr SEK.
  • Under december uppgick ETF-handeln till ca 7,4 Mdr SEK, varav ca 6,2 Mdr SEK omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen under 2017 var Xacts marknadsandel drygt 94%.
  • Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för 1,9%. Snittet för helåret var 1,7%.

I april noterade Xact den första nordiska smart beta-ETF:en – XACT Högutdelande. ETF:en, som följer utvecklingen på nordiska högutdelande stabila bolag, tilldrog sig stort investerarintresse under året och har idag ett förvaltat kapital på ca 1,5 Mdr SEK.

Nordiska ETF-marknaden december2017

Statistik för den Nordiska ETF-marknaden 2017

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige.

Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 8.3956 EURSEK 9.8342 GBPSEK 11.0445 JPYSEK 0.072641 NOKSEK 0.9972 USDSEK 8.3768

Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden. Källa: Bloombergs

Statistik för den Nordiska ETF-marknaden för perioden 2017-12-01 – 2017-12-29

För db X trackers visas inte AUM då deras ETF-er är korsnoterade i Sverige.

Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 8.3956 EURSEK 9.8342 GBPSEK 11.0445 JPYSEK 0.072641 NOKSEK 0.9972 USDSEK 8.3768

Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden. Källa: Bloomberg

Viktig information

Xacts börshandlade fonder är juridiskt och skattemässigt klassade som fonder. Xacts börshandlande fonder med säte i Sverige förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och står under Finansinspektionens tillsyn. De fonder som har sitt säte i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS och står under tillsyn av Finanstilsynet.

En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På www.xact.se finner du informationsbroschyrer och faktablad.

Hävstångsfonder uppför sig annorlunda jämfört med fonder utan hävstång. Hävstångsfonder är därför endast lämpliga som investering om du förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter, förstår effekterna av daglig ombalansering samt arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Källor: Bloomberg, NasdaqOMX, Burgundy, Oslo Börs, Fondbolagens Förening samt respektive utgivares hemsida.

Total omsättning avser handelsplatserna NasdaqOMX för både Stockholm och Helsingfors, Burgundy och Oslo Börs.

Att en ETF är korsnoterad innebär att den har sin primärnotering på en annan börs.

AUM står för Assets under Management.

Xacts ETF:er rapporteras in under kategorin Aktiefonder i statistiken hos Fondbolagens Förening.

Kommentarer är avstängda.