ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Ett traditionellt sätt för exponering mot den japanska aktiemarknaden

4 juli 2017 Inga kommentarer

Ett traditionellt sätt för exponering mot den japanska aktiemarknadenEtt traditionellt sätt för exponering mot den japanska aktiemarknaden

iShares MSCI Japan ETF (NYSEArca: EWJ) är en av de största av de börshandlade fonderna som erbjuder en exponering mot den japanska aktiemarknaden. EWJ har under året stigit med nästan tio (10) procent, mätt i dollar. Detta är en i nivå med hur S&P 500 har utvecklats under samma period. Allt fler investerare letar efter alternativ till den amerikanska börsen, och ser då denna börshandlade fond som ett sätt för exponering mot den japanska aktiemarknaden.

Attraktiva värderingar

De japanska aktierna har i skrivande stund en mer attraktiv värdering än sina motsvarigheter på den amerikanska aktiemarknaden. EWJ handlas till ett p/e-tal om 15,42 och ett book-to-value om 1,2. Den amerikanska börsens referensindex, S&P 500 handlas till ett p/e-tal om 18,9 och ett book-to-value om 2,6.

EWJ är en landspecifik börshandlad fond, som endast investerar på den japanska aktiemarknaden. Detta gör att det finns en brist i diversifieringen, men i gengäld är många av denna ETFs innehav stora multinationella företag. EWJ äger till exempel aktier i företag som Toyota, Honda och Sony, vilka har globala verksamheter med diversifierade intäktsströmmar. Dessa innehav bidrar också till att fondens tyngre vikt till konsumentsektorn jämfört med bredare internationella fonder. Detta kan medföra att EWJs kursutveckling skiljer sig från bredare fonder.

Andra alternativ för den som söker japansk exponering

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (NYSEArca: HEWJ) och Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (NYSEArca: DBJP) är anda välkända börshandlade fonder med fokus på Japan. HEWJ och DBJP är valutasäkrade börshandlade fonder. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke att de är hedgade mot den amerikanska dollarn. Det betyder att en svensk placerare som köper dessa börshandlade fonder exponerar sig mot den amerikanska dollarn i första hand, och mindre mot den japanska yenen. EWJ och andra icke-säkrade Japan ETF har dock varit imponerande artister i år på grund av en överraskande stark yen.

Bank of Japan är emellertid intresserad av att hålla den japanska yenen svag i Japan, världens tredje största ekonomi. Bank of Japans lösa penningpolitik tillsammans med en större stigande räntedifferens mellan USA och Japan skulle kunna stödja en deprecierande japansk valuta på kort sikt, vilket skulle stärka den exporterande japanska marknaden.

Ett problem för EWJ är dess brist på exponering mot mindre japanska företag, vilka har levererar imponerande avkastningar i år. EWJ har löpande underpresterat Morningstar Category Average, sannolikt på grund av exponering mot större japanska företag. Små företag har historiskt sett gett högre avkastning än de som har större marknadskapitaliseringar.

De här företagen tenderar också att vara mer exponerade mot sina inhemska ekonomier än sina större motsvarigheter, och det kan också erbjuda bättre diversifieringsfördelar till utländska investerare. De tenderar emellertid att ha högre volatilitet, och fonden har varit mindre volatil än den japanska aktiemarknaden.

iShares MSCI Japan ETF (NYSEArca: EWJ)

Kommentarer är avstängda.