ETFSverige
Hem » Featured, Headline

De första börshandlade fonderna med fokus på Blockchain

28 januari 2018 En kommentar

De första börshandlade fonderna med fokus på Blockchain ETFDe första börshandlade fonderna med fokus på Blockchain

Reality Shares Advisors och Amplify Trust ETF lanserade de första börshandlade fonderna med fokus på Blockchain på Nasdaq respektive NYSE i veckan. Reality Shares’ Nasdaq NextGen Economy ETF (Nasdaq: BLCN) respektive Amplify’s Transformational Data Sharing ETF (NYSEArca: BLOK) öppnade på 24,20 USD respektive närmare 20 USD.

Båda ETF: erna kommer uteslutande att investera i blockchain-baserade företag, enligt en tidigare CoinDesk-artikel. När prospekten inlämnades först i november 2017 angavs att investeringar i blockchain-start-up kan vara riskabla, eftersom det finns få regler för tekniken och att företagen som dessa börshandlade fonder investerar i inte nödvändigtvis behöver göra vinst.

Investerar endast i företag med ett market cap överstigande 200 MUSD

Prospekten noterade emellertid också att dessa börshandlade fonder endast skulle investera i företag med ett marknadsvärde på över 200 miljoner dollar och som hade en genomsnittlig daglig handelsvolym på minst 1 miljon dollar.

Reality Shares Advisors har utvecklat ett index med Nasdaq för att spåra blockchain startups som denna ETF kommer att utnyttja, säger Kian Salehizadeh, en analytiker på Reality Shares. Nasdaqs blockchainforskningsgrupp ingår i indexets bidragsgivare. Indexet stöds vidare av en algoritm som utvecklats av Reality Shares.

Salehizadeh fortsatte: ”Vi ville lansera en blockchain-teknikrelaterad ETF, inte som ännu en fond för bitcoin utan något som utnyttjar det underliggande ekosystemet. Så vi utvecklade en metodik internt som mäter sju kvantitativa faktorer och vi driver dessa faktorer på ett universum av offentligt handelsdata. ”

SEC tog bort ordet Blockchain

Han berättade vidare att företagets ETF ursprungligen innehöll ordet ”blockchain” i sitt namn, men US Securities and Exchange Commission (SEC) hade sitt företag att ta bort termen.

Medan SEC inte formellt har utfärdat ett godkännande av ETFerna, innebär avsaknaden av formellt underkännande att ETFerna automatiskt godkändes enligt gällande lag, förklarade Salehizadeh. För närvarande har SEC 75 dagar att inkomma med en invändning mot dessa ETF-registeringar. Om ingen sådan invändning anges, kan fonderna listas.

Andra företag har tidigare lämnat in ansökningar för blockchain-baserade ETFer, men ingen har kommit så långt i sin process som att Reality Shares Advisors och Amplify Trust. Senast ansökte Horizons ETFs Management om att starta en blockchain ETF i november 2017.

Kommentarer »