ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Headline

Centralbankschefens nya varning

8 september 2016 Inga kommentarer

Centralbankschefens nya varningCentralbankschefens nya varning

2005, tre år innan den globala finanskrisen 2008, varnade en indisk ekonom vid namn Raghuram G. Rajan med en skeptisk publik om en överdrivet hög risk som hotade hela det globala finansiella systemet. Mr Rajan avgick under söndagen som Indiens centralbankschef, efter en intensiv kritik, men centralbankschefens nya varning är att globalt låga räntor kan komma att snedvrida finansmarknaderna och bli svåra att överge.

Låga räntor för att främja tillväxten

Vi har sett hur länder runt om i världen, till exempel Sverige, Japan och USA har valt att hålla sina styrräntor låga i syfte att främja den egna tillväxten. Rajan anser emellertid att dessa länder kan komma att bli inlåsta och kan få svårt att höja sina räntor i ett senare skede när de vill minska tillväxten. Hans åsikt är att låga räntor inte skall komma att fungera som ett substitut för andra penningpolitiska instrument eller olika typer av reformer som behövs för att främja tillväxten.

Hans varning kommer vid en tidpunkt då världens centralbanker verkar vara oense om hur de skall få fart den globala tillväxten igen. Ett växande antal röster säger att låga räntor inte gör jobbet och att regeringarna måste vidta andra, mer politiskt svåra steg för att återuppliva tillväxten.

Avgår efter stram penningpolitik

Rajan har nu avgått som centralbankschef, enligt honom själv eftersom han drivit en stram penningpolitik, vilket han anser vad var som kostade honom den indiska regeringens stöd. Den indiska regeringen ville emellertid att han skulle fortsätta som centralbankschef men inte en hel mandatperiod om tre år. Det är emellertid intressant att se vad han har lyckats med under sin första mandatperiod.

När Rajan tillträdde 2013 hade Indien en tvåsiffrig inflation, en svag valuta och en aktiemarknad som befann sig i en nedåtgående trend. Han har emellertid fått kritik eftersom han valt att hålla räntorna höga och på detta sätt kväva en del av tillväxten, samtidigt som han också har krävt att bankerna skulle städa upp bland sina osäkra fordringar. Sammantaget har detta gjort det dyrt med krediter på den indiska marknaden, och när den har gått att få tag på så har räntorna varit kostsamma.

Indien förbereder sig på kontroversiella lokalval

När Indien nu förbereder sig för kontroversiella lokala val, har vissa observatörer sagt att regeringen inte ville ha kvar Rajan eftersom det behövs en lättare penningpolitik för att stärka tillväxten. Indien har den snabbast växande stora ekonomin i världen, med en årstakt på 7,1 procent för det senaste kvartalet, men det är fortfarande mycket långsammare än hastigheten för ett decennium sedan och inte tillräckligt snabbt för att skapa arbetstillfällen för mer än en miljoner människor arbetskraften varje månad. Modi vann det indiska valet 2014 och lovande ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Den indiska regeringen kommunicerade i samband med Rajans avgång nya tuffare inflationsmål om fyra (4) procent under de kommande fem åren. Rajans efterträdare, Urjit Patel, tidigare vice riksbankschef som tar över denna vecka, spelade en viktig roll i fastställandet av landets tuffa inflationsmål.

Mr Rajan sade hans strama penningpolitik hade hjälpt till att föra Indiens inflation – för närvarande cirka 6 procent – ner till den övre änden av regeringens målintervall.

Kommentarer är avstängda.