ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Börshandlade fonder som drar nytta av Volatilitet

10 juli 2018 Inga kommentarer

Börshandlade fonder som drar nytta av Volatilitet ETF VIXBörshandlade fonder som drar nytta av Volatilitet

Volatilitet flyttar aktiemarknaderna på lika tillförlitligt sätt som pris eller volym. Denna får börsen att expandera och kontrakterar över tiden i takt med girighet och rädsla. Perioder med hög volatilitet återspeglar högriskmiljöer med hög belöning, där perfekt timing kan skapa imponerande vinster medan det blir fel kan utlösa allvarliga förluster. Många marknadsaktörer undviker prissättning helt under stressiga perioder, istället lägger satsningar på volatilitetsriktningen genom VIX-futures eller specialfonder som reagerar på dessa kontrakt. Medan man utnyttjar dessa instrument krävs avancerade färdigheter, är belöningen kan vara värt ansträngningen, särskilt när volatilitetstrenderna är starka, högre eller lägre. Låt oss titta på Börshandlade fonder som drar nytta av Volatilitet.

Ger en realtidsbild

CBOE Market Volatility Index (VIX) som skapades 1993 ger en realtidsbild av girighet och rädsla, liksom förväntningar på volatilitet under de kommande 30 börssessionerna.

VIX utgör grunden för framtida prissättning, liksom strategier som tidtagare på marknaden kan använda till tidsposter och utgångar i volatilitetsbaserade aktiefonder. Sedan Finanskrisen 2008 har dessa komplexa instrument blivit väldigt populära för både hedge och momentum.

Köp och försäljning av dessa värdepapper har genererat en ledande effekt på VIX-indikatorn och VIX-futures de senaste åren tack vare sin enorma volym. Du kan se detta hända när medel bryts ut, bryta ner och vända sig före den underliggande indikatorn. Denna effekt är mest utbredd i mycket volatila marknadsförhållanden.

Handelsinstrument

Medan VIX-futures erbjuder den renaste exponeringen för volatilitetens upp- och nedgångar, attraherar volatilitetsfonderna mycket mer volym eftersom de är lättillgängliga genom en egen depå. I stället för börshandlade fonder (ETF) är många av dessa instrument Equity Traded Products (ETP) som använder komplexa beräkningar som lägger flera månader av VIX-futures till korta och medellångsiktiga förväntningar.

”Volatilitetsfonder”

 • S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)
 • S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ))
 • VIX Short-Term Futures (VIXY)
 • VIX Short-Term ETN (VIIX)

  Inverterade eller hävstångsfonder med fokus på volatilitet
 • Daily Inverse VIX Short-term ETN (XIV)
 • Short VIX Short-Term Futures ETF Y)
 • Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY)
 • Daily 2x VIX Short-Term ETN (TVIX)
 • Daily Inverse VIX Medium-Term ETN (ZIV)

Realtidsprissättning av fonder sänks genom contango, vilket speglar tidsmässiga variationer mellan terminsavtal och spotpriser. Dessa beräkningar kan pressa vinsten på volatila marknader, vilket gör att säkerheten kraftigt underpresterar den underliggande indikatorn. Som ett resultat fungerar de bäst i kortsiktiga strategier som utnyttjar aggressiva exittekniker, långsiktiga strategier och hedgar, och i kombination med VIX-futures.

VIX-analys

Volatilitetsfondsstrategier kräver en tvåstegsstrategi som granskar VIX samt prisåtgärder på den riktade fonden. En förståelse för VIX teknisk analys kan mildra contangons vinstdämpande effekt genom att identifiera nivåer och vändpunkter där medel kommer att förlora trendmomentet. Det fungerar eftersom längre daterade terminskontrakt som används för att beräkna prissättningen är mindre känsliga för kortvarig VIX-rörelse, vilket har större effekt när trendmomentet ökar.

VIX-diagrammet genererar vertikala spikar som speglar perioder med hög stress, inducerad av ekonomiska, politiska eller miljömässiga katalysatorer. Det är bäst att titta på absoluta nivåer när man försöker tolka dessa skarpa mönster, letar efter omkastningar runt stora runda nummer, som 20, 30 eller 40 och nära tidigare toppar. Också uppmärksamma interaktioner mellan indikatorn och 50- och 200-dagars EMA, med dessa nivåer som fungerar som stöd eller motstånd.

Håll VIX på dina skärmar när du överväger poster i volatilitetsfonder. Jämför trenden med prisåtgärder på populära indexkontrakt, inklusive SP-500 och Nasdaq-100. Konvergens- och divergensrelationerna mellan dessa instrument genererar observationer som hjälper till med marknadsundersökning och riskhantering:

Olika scenarion

Stigande VIX + stigande SP-500 och Nasdaq-100 index futures = bearish divergens som förutspår krympande risk aptit och hög risk för en omvänd omvändning.

Stigande VIX + fallande SP-500 och Nasdaq-100 index futures = bearish konvergens som ökar oddsen för en downside trenddag.

Fallande VIX + fallande SP-500 och Nasdaq-100 index futures = bullish divergens som förutspår ökad riskappetit och hög potential för uppåtriktad reversering.

Fallande VIX + stigande SP-500 och Nasdaq-100 index futures = bullish konvergens som ökar odds för en upside trend dag.

Divergerande åtgärder mellan SP-500 och Nasdaq-100 index futures sänker förutsägbar tillförlitlighet, vilket ofta ger whipsaws, förvirring och rangbundna förhållanden.

Mät volatilitetstrender med lång- och kortvariga VIX-diagram, letar efter sympatiska fondspel. Stigande VIX tenderar att öka korrelationen mellan aktieindex och underliggande komponenter, vilket gör exponeringen på långsidan mer attraktiv. Fallande VIX reverserar denna ekvation, som stöder korta poster som kräver vinst medan VIX återgår till mer långsiktiga medelvärden.

Sammanfattning

Volatilitetsfonder erbjuder exponering för höga ”girighet och rädsla” nivåer samtidigt som man undviker förutsägelser om prisriktningen. Komplex fondkonstruktion gör dem bäst lämpade för kortsiktiga handelsstrategier i flyktiga förhållanden och långsiktiga strategier på kortsidan i godartade och tysta förhållanden, inklusive tjurmarknadsmiljöer.

Kommentarer är avstängda.