ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

Börshandlade fonder och indexfonder, skillnader och likheter

28 augusti 2017 Inga kommentarer

Börshandlade fonder och indexfonder, skillnader och likheter ETFer ETF VanguardBörshandlade fonder och indexfonder, skillnader och likheter

Börshandlade fonder och indexfonder påminner om varandra på många sätt. Den största likheten är att båda investeringstyper försöker att återskapa utvecklingen av det underliggande indexet. Vanligen får ETFer, börshandlade fonder, större delen av uppmärksamheten. Det är också dessa som får äran för att ha gjort denna investeringsstrategi så pass populär. I själva verket startade indexfonder långt innan de första börshandlade fonderna nådde marknaden. Vanguard 500 Index Fund (VFINX) lanserades1976 och var utformad för att spåra utvecklingen av S&P 500. VFINX påminner väldigt mycket om de tre ETFer som försöker replikera S&P 500. Vi tittar på skillnader och likheter på Börshandlade fonder och indexfonder.

Genererar inte alfa

Eftersom de försöker att inte generera alfa men att fånga beta, liknar indexfonder de flesta ETFerna genom att de erbjuder potentiella skattefördelar till följd av lägre omsättning på underliggande innehaven. Det gör det också möjligt för indexfonder att ta ut låga utgifter som de flesta investerare associerar med börshandlade fonder. Det generella antagandet är ofta att alla fonder håller kostnadsförhållanden betydligt högre än ETF.

Inte alltid sant

Det är i allmänhet sant, i alla fall när det gäller passivt förvaltade börshandlade fonder. Aktivt förvaltade ETFer prissätts ofta på samma sätt som vanliga fonder, med en förvaltningskostnad på någonstans i närheten av 1,4 procent. VFINX debiterar sina andelsägare en förvaltningskostnad på 0,17 procent. Det är lågt, men det är fortfarande tre gånger avgiften för den börshandlade fonden VOO som också replikerar utvecklingen av S&P 500.

Så vad är skillnaden?

Den största skillnaden mellan dessa två produkter är hur ofta de prissätts och handlas. Indexfonder är trots allt fonder, och som sådan prissätts de en gång om dagen efter att aktiemarknaderna stängts.

Börshandlade fonder – både aktiva och passiva ETFer – är prissatta hela dagen och kan köpas eller säljas när marknaderna är öppna. Indexens fonder prissätts baserat på NAV för de underliggande värdepapperen, medan priset på en ETF beror på tillgång och efterfrågan på fondandelarna. Arbitragemekanismerna hindrar ETF-priser från att avvika alltför mycket från NAV. Det är inte ovanligt att dessa värdepapper handlas med en liten premie eller rabatt.

Vilka ska man använda?

Medan indexfonder och ETFs är likartade på många sätt finns det fortfarande vissa konkreta fördelar med att utnyttja ETFer. Möjligheten att handla ETFs när som helst under hela dagen – i stället för att behöva vänta tills marknaderna stängt kan vara mycket värdefullt, särskilt i flyktiga miljöer. Indexfonder har betydligt lägre kostnader än deras aktivt förvaltade motsvarigheter. Jämförelsen mellan fondens och ETFernas andelsklasser i Vanguard 500-fonden illustrerar detta ganska bra. Som tidigare nämnts tar VFINX 0,17 procent i förvaltningskostnad medan VOO bara tar ut fem punkter.

S&P 500

Kommentarer är avstängda.