ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20190322

22 mars 2019 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20190322 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 22/3-2019. AnaSå här går börsen i dag 20190322 Gratis teknisk analyslyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20190322 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX. Nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20190322. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 gör nya försök

OMX S30 index

(C 1 605,03 H 1 610,04 L 1 595,45)

OMXS30 noterade 1 622 den 19 mars för att sedan under reaktionsdagen 20 mars (77 dagar efter 2 jan)  göra ett försök att stiga över 1 622 och i bästa fall nå 1 636. De räckte ”bara” till 1 620 under onsdagen innan rekylen tog överhand och pressade ned index till 1 595, som lägst under torsdagen. Stödet vid 1 593-1 598 i form av de tidigare topparna höll för ett test under torsdagen. Denna typ av nedgång ska ses som ”normal” utifrån förutsättningarna, där en tidigare topp utgör stöd. Om 1 593-nivån håller de närmaste dagarna kan vi inrikta oss på nästa uppgång. Den måste passera 1 622 om vi ska inrikta oss på 1 636-1 638 igen och eventuellt högre nivåer.  

Toppnoteringarna under sensommaren

Toppnoteringarna under sensommaren kom in på 1 677-1 680, vilket gör att detta intervall med stor sannolikhet kan förväntas hålla om det testas fullt ut under våren. Det är inte ovanligt att marknaden reagerar med att vända index på värden tidigare än de tidigare topparna, vilket gör att vi är beredda på att en topp kan komma in på en lägre nivå. Naturligt att vara försiktig, när vi aldrig vet med säkerhet hur det hela ska utvecklas. Det handlar ju som vi vet om kapitalrörelser mellan olika objekt och i detta flöde ska vi försöka identifiera olika nivåer och rytmer efter bästa förmåga.      

Den brittiska centralbanken Bank of England (BOE) lämnar styrräntan oförändrad på 0,75 procent. Beslutet var enhälligt bland de nio medlemmarna i policykommittén MPC.

Banken lämnar också sitt program för tillgångsköp oförändrat till 435 miljarder pund, liksom målet att köpa företagsobligationer för 10 miljarder pund. 

Investeringsplanerna har dämpats i tillverkningsindustrin, och även om det finns tecken på lageruppbyggnad så väntas det inte ha någon stor påverkan på tillväxten. BNP-tillväxten första kvartalet väntas uppgå till 0,3 procent. Under hela tiden inom EU har BNP-siffrorna för UK fallit tillbaka. UK har därmed ”lidit” en heldel av att tillhöra EU.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 62,7 och 50,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 93,0 och 89,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 80,5 och 79,3 stigande

Högsta noteringar

2019 den 19 mars        på 1 622

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548

Kursdata: Stockletter.se

Kommentarer är avstängda.