ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20190308

8 mars 2019 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20190308 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 8/3-2019. AnaSå här går börsen i dag 20190308 GRatis teknisk analyslyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20190308 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20190308. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 tog 40

OMX S30 index

(C 1 558,91 H 1 587,79 L 1 553,14)

OMXS30 bjöd upp till först en toppformation med tiden på plats den 25 februari och en högsta notering på 1 598. När sedan priset kom i mål på 1 583 den 4 mars ökade sannolikheten för en rekyl. Vi vill ju alltid ha både tid och pris i mål för att få en tydlig reaktion.

Rörelsefaktorn på aktuell nivå är 40 punkter. Det betyder 90 grader av 160 punkter om vi använder en annan beskrivning av det hela. Pristoppen 1 593 minus 40 punkter ger oss stöd vid 1 553.

Touché

Det var 1 553, som blev torsdagens lägsta notering. Nu är frågan om vi får en motreaktion uppåt från detta stöd som är mer än 20-24 punkter. Om 1 553-nivån bryts har vi laddat upp med ett andra stöd vid 1 513, alltså ytterligare 40 punkter lägre.   

MA 200-kurvan ligger idag vid 1 553 och det var den som kompletterade stödet på denna nivå. MA-kurvan är fallande och det bör betyda att den överreaktion vi haft under februari nu ska kunna ta index tillbaka ned under kurvans värde. Det naturliga är att marknaden väntar in en utplaning av MA 200, så att ”dörren” öppnas på rätt sätt. Nu byter vi värden från andra halvan av maj 2018 som ligger kring 1 630 mot dagens värde på 1 560.

Det gör att MA 200 inte kan plana ut ännu med mindre än att index för 200 dagar sedan får lägre värden. Detta kan bli aktuellt om 3-5 veckor om index inte snabbt lyfter över 1 600 och etablerar sig där, vilket inte är sannolikt i det korta perspektivet. Vi behöver egentligen inte spekulera i olika scenarion, då marknaden löpande berättar för oss vilka avsikter man har. Vi behöver bara lyssna av dess signaler.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,1 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,4 och 83,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 35,0 och 57,8 fallande

Högsta noteringar

2019 den 25 februari    på 1 598

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

Kursdata: Stockletter.se

Kommentarer är avstängda.