ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20180615

15 juni 2018 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20180615 ETF Börshandlade fonder OMX XACTSå här går börsen i dag 20180615

Så här går börsen i dag 20180615 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 15/6-2018. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20180615 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20180615. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 närmar sig viktig nivå

(C 1 588,00 H 1 591,66 L 1 559,40)

OMXS30 fortsatt sin uppgång under torsdagen och gav 1 592, som högsta notering. Vårt motstånd vid 1 598-1 602 ligger nu i läge för att testas. Vid 1 592 har vi MA 200-kurvan, som nu höll för ett test under torsdagen. Detta kan hålla kortsiktigt men vi inriktar oss på en fortsättning till området kring 1 600 i första hand. Men då det finns utrymme en fortsättning uppåt även under nästa vecka är det på nytt den trendlinje vi haft med oss sedan augusti 2017. Den har hjälp oss ett flertal gånger tidigare och den kan bli aktuell för ännu ett test. Men först ligger toppen 1 635 från den 21 maj som viktig nivå. Först om den bryts kan det bli aktuellt med mer och då är det värden kring 1 650 som blir aktuella. Lite beroende på när testet sker. Trendlinjen har en positiv lutning och stiger i det närmaste med 0,5 punkter per kalenderdag.

Vi får se kraften i uppgången under torsdagen delvis relaterat till de aktörer som legat i negativa positioner som ”squeezades” och bidrog till uppgången. Det gav oss ett lyft för de dagsbaserad tekniska indikatorerna som nu har mer att ge på uppsidan innan de snabbt stiger till höga nivåer igen.

Tidsmässigt har vi nu näsa vecka att bevaka in mot midsommarhelgen. Vi bör få en topp under den veckan men frågan är om det håller hela vägen in mot den 21 juni, som är torsdag nästa vecka.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 45,8 och 48,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 63,4 och 64,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,6 och 36,8 stigande

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion. På detaljnivå var det sedan den 6 juli -16, där bland annat bankerna bottnade med sin 21-månadersrytm, vilken ledde till lågpunkten den 4 april vid 1 482 för OMXS30. Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

6 månader – 15 juni – 15 december 2017

15 månader – 15 juni – 16 mars 2017

18 månader – 15 juni – 16 december 2016

12 månader – 20 juni – 20 juni 2017

3 månader – 28 juni – 28 mars 2017

9 månader – 5 juli – 5 oktober 2017

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Kommentarer är avstängda.