ETFSverige
Hem » ETF:er, Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20171215

15 december 2017 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20171215 Gratis teknisk analys ETF OMX OMXS30 Gratis teknisk analysSå här går börsen i dag 20171215

Så här går börsen i dag 20171215 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 15/12-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20171208 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX eller SpotR, nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20171215. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS 30 avvaktar och drar ut på tiden

OMX S30 index 

(C 1 609,60 H 1 622,08 L 1 609,60)

OMX S30 fortsätter att hålla sig nere under 1 627 och får inte kraft nog att bryta uppåt. Vi har haft flera korta rytmer som gett oss indikationer på reaktion. När dessa rytmer skapat lågpunkter har förväntningarna stigit men de har inte levererat mer än marginella uppgångar. Nu är den 15:e december på gång också och ska ge en lågpunkt troligen nere i intervallet 1 585-1 600 innan vi kan förvänta oss nästa försök till uppgång. Uppgången som vi väntar på förväntas kunna ge en topp under första halvan av januari. Med den osäkerhet som råder just nu är det svårt att plocka ut ett par alternativ som ska kunna bli verklighet i januari. Vi får i stället avvakta inledningen på uppgången och se när den fått fotfästa och etablerat sig över 1 627.

Att det handlar om en stor toppformation är inget att mörka, då utvecklingen sedan försommaren har levererat den ena toppen efter den andra för enskilda aktier. Vi har ett pumpande som är typisk och normalt för en toppformation. Normalt sett ska en toppformation ta ett flertal månader i anspråk om vi räknar från högsta noteringen. Tar vi in topparna innan högsta notering handlar det om en process som inleddes under försommaren i år, vilken ännu inte är fullbordad.

När säljsignalerna faller på plats

När sedan säljsignalerna faller på plats en bit in på 2018 kan det periodvis gå snabbt. Men då vi ännu inte är där följer vi de mer korta rörelserna för att försöka få rätsida på de kast och körningar som är mycket kortsiktiga i de flesta aktierna.

Skatteplanering är en del av agerandet i slutet av ett kalenderår, vilket normal är klart in mot luciatid. Vi har nu en period där vinstvarningar kan dyka upp som en blixt från klarblå i vissa bolag, som redan är i fallande trender. När vi kommer in januari är de flesta prognosmakare positiva och de flesta räknar troligen, som vanligt, med en börsuppgång under året på 10 procent. Den som vill sticka ut lite ger troligen en prognos på 9-11 procent, det låter ju mer beräknat.

Efter att ha följt utvecklingen under en evighet är det vissa mantran som upprepas i stort sett vid varje årsskifte.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 79,3 och 83,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,7 och 58,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 64,8 och 56,9 stigande

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 4 december -17)

Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter.

Mars-april 2015

Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag.

Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022.

27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33.

Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och fortsätter att räkna den från 27 april 2017 hamnar vi vid månadsskiftet oktober/november, där vi nu vet att det blev 1 681 den 1 november och en del av den toppformation vi sett under november månad.

Februari 2016

Under 2016 fick vi in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. I november 2017 handlade det om den viktiga rytmen på 21 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid att bevaka under perioden 7-11 november i år. Nu vet vi att fick in årets högsta notering den 7 november vid 1 682.

27 juni 2016

Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017.

Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 15 månader gav oss 27-29 september utan något tydlig reaktion för index men väl i några enskilda aktier. 18 månader ger oss sista dagarna av december månad i år. 20 månader ger redan en utstakad reaktion kring den 27 februari -18. 21 månader ger oss följaktligen tiden kring den 27 mars -18 att ha på reaktionslistan.

9 mars 2009

Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,6 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på just 8,6-8,7 år. Den kan variera en del och då landa kring 8,67 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del. Enbart från den 9 ,ars gav andra halvan av oktober, vilket ledde till toppen 1 681 den 1 november -17.

Rörelsefaktorn

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

Analytiker: Ingemar Carlsson

Kursdata: Stockletter.se

Kommentarer är avstängda.