ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Headline

Beskattning av Börshandlade fonder

18 april 2017 Inga kommentarer

Beskattning av Börshandlade fonder Beskattning av ETFBeskattning av Börshandlade fonder – ETF

ETF-fonder (Exchange Traded Funds) handlas direkt över börsen precis som vanliga aktier. På svenska brukar de kallas för börshandlade fonder. En ETF följer utvecklingen på en underliggande tillgång exempelvis ett underliggande index, en råvara, en valuta eller en korg av tillgångar. Vi sammanfattar Beskattning av Börshandlade fonder.

Skillnaden mellan en ETF och en vanlig traditionell fond

Den främsta skillnaden är att en ETF, liksom en aktie, handlas och prissätts i realtid. Beroende på när under dagen en order läggs, kommer avslut att ske till det pris som gäller just i det ögonblick som ordern genomförs. En vanlig fond prissätts däremot bara en gång om dagen. I det fallet spelar det alltså ingen roll när under dagen ett köp eller en försäljning av fondandelar görs – ett och samma pris kommer att gälla för alla oavsett tidpunkt för orderläggning.

Hävstång och omvänd avkastning

Vissa ETF:er kan ha en uppräkningsfaktor som innebär att fonden stiger eller sjunker med en bestämd uppräkningsfaktor (hävstång) i förhållande till den underliggande tillgången. Det finns även ETF:er med omvänd avkastning om du tror på en nedgång för den underliggande tillgången.

Beskattning och kontrolluppgifter

En ETF behandlas på samma sätt som en vanlig fond. Detta innebär att det finns två olika kategorier: räntefonder och övriga fonder. Fondbolaget/banken ska lämna kontrolluppgift på vinst eller förlust. Om uppgiftslämnaren inte kan räkna ut vinst och förlust ska i stället uppgiftslämnaren lämna uppgift om ersättningsbeloppet vid försäljning. I dessa fall får du själv beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp och räkna ut din vinst eller förlust.

På samma sätt som för andra fonder ska du som äger andelar i en ETF beskattas för en schablonintäkt som beräknas till 0,4 procent av ett kapitalunderlag. Fondbolaget/banken ska även lämna kontrolluppgift på schablonintäkten.

Kommentarer är avstängda.