ETFSverige
Hem » Börsen, ETF:er, Featured, Headline

En börshandlad fond för avkastningsgenererande preferensaktier

25 december 2017 Inga kommentarer

En börshandlad fond för avkastningsgenererande preferensaktierEn börshandlad fond för avkastningsgenererande preferensaktier

Global X lanserade i början av oktober en börshandlad fond för avkastningsgenererande preferensaktier. Denna ETF skall hjälpa investerare att diversifiera en avkastningsfokuserad portfölj. Den nya börshandlade fonden heter Global X Global X U.S. Preferred ETF (BATS: PFFD). Förvaltningskostnaden ligger på 0,23 procent, vilket gör denna ETF till den billigaste börshandlade fonden i denna kategori.

Låga räntor och snäva kreditspreadar

Investerare fortsätter att kämpa mot låga räntor och snäva kreditspridningar, vilket gör att det är svårt att få tillräckligt med löpande inkomster. Det finns emellertid föredrag som erbjuder attraktiva avkastningar som skiljer dem från andra traditionella inkomstgenererande tillgångsklasser som investment grade bonds och REITs.

Preferensaktier är en typ av hybridvärdepapper som kombinerar obligationens egenskaper med dem för aktier. Preferensaktier utfärdas bland annat av finansinstitut, och teleföretag.

Inom värdepappershierarkin har preferensaktier företräde framför stamaktier men de är efterställda än företagsobligationer. Vidare genererar preferensaktier regelbundet utdelningar, men investerare brukar vanligtvis inte kunna ta del av en värdeökning i nivå med vanliga aktier.

Skäl att köpa preferensaktier

Utdelningsinvesterare har länge tittat på preferensaktier. De väljer att ta in dem i sina portföljer av flera orsaker. Preferensaktier är en tillgångsklass som erbjuder stabila utdelningar. I vissa länder är även skattesatsen lägre än vad den är för stamaktier. De ger ett bättre skydd i händelse av konkurs, och är samtidigt mindre volatila än vad obligationer är. Deras utdelning går alltid före den som ägarna av stamaktier erhåller.

Global X säger att de startat PFFD för att erbjuda investerare ett billigt alternativ för att komma åt marknaden för preferensaktier. Tillgångsklassens attraktiva avkastningspotential kombinerad med potentiella skatteförmåner gör preferensaktier till ett viktigt övervägande för en inkomstinriktad portfölj säger bolaget i ett pressmeddelanden. Den skattemässiga förmånen är emellertid inte lika bra för en svensk placerare som för en amerikansk.

Global X Global X U.S. Preferred ETF försöker att återspegla BofA Merrill Lynch Diversified Core US Preferred Securities Index, som består av preferensaktier från USA, vilket inkluderar olika kategorier av preferensaktier, såsom preferensaktier med flytande, variabel och fast utdelning. Kumulativa och icke-kumulativa preferensaktier och Trust preferensaktier. Komponenterna i det underliggande indexet omfattar främst finansiella företag, fastighets-, telekommunikations- och verktygsbolag.

Sektorvikter inkluderar finanssektorn 73,9%, industrikoncerner 16,2%, verktyg 9,7% och kvasi-regering 0,2%. Fördelat på kreditbetyg har innehaven kreditbetyg om AAA 0,2%, AA 1,4%, A 1,0%, BBB 56,5%, BB 37,0%, B 0,9%, CCC 0,2% och inte betygsatt 2,8%.

Kommentarer är avstängda.