ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Australiensiska myntverket startar en ETF

10 februari 2019 Inga kommentarer
Australiensiska myntverket startar en ETF

Ja Du läste rätt,det Australiensiska myntverket startar en ETF. Denna börshandlade fond heter PerthMint Physical Gold ETF (NYSE Arca: AAAU). Som synes är kortnamnet AAAU och denna ETF handlas på New York Stock Exchange. Lanseringen skedde tillsammansmed tredjepartsleverantören Exchange Traded Concepts.

AAAU är unikt påmarknaden. Denna ETF ger investerarna ett lättillgängligt och kostnadseffektivtsätt att investera i guld med förståelsen att aktierna är baserade påleveransbart fysiskt guld. AAAU-aktier backas upp av guld säkrat inom PerthPerths nätverk av centrala valv i Western Australia. Perth Mint kan, i sällsynta fall, lagra lite guld i andra mycket säkra valv.

Allt guld som hålls på uppdrag av AAAU garanteras av regeringen i västra Australien. Investerarna kan när som helst kräva att få sina andelar omvandlade till produkter från ThePerth Mint’s serie av guldtackor och guldmynt. Det kan vara värt att nämna att regeringsgarantin inte gäller fluktuationer i värdet av aktier baserat på priset på guld vilket kan skapa potentiella förluster.

1/100 av ett uns guld per ETF-andel

Förvaltningsomkostnaderna för denna ETF ligger på mycket låga 0,18 procent per år, vilket gör det till en av marknadens billigaste börshandlade fonder. Tillgångar under förvaltning förAAAU uppgår till 65 miljoner USD.

Perth Mint och AAAU

Perth Mint har byggt upp ett rykte som ett högkvalitativt raffinaderi och tillverkare av guld under 119 års drift. Dessutom betalar AAAU alla sina utgifter i guld ounces och kommer inte hålla några pengar, vilket minimerar risken för spårningsfel.

Perth Mint Physical Gold ETF spår guldpriset, före kostnader, med hjälp av guldtackor som hålls i ett valv i Perth, Australien. Investerare kan lösa in sina aktier mot guldmynt och små tackor.

AAAU är ett billigt alternativ för investerare som söker exponering för fysiskt guld och kan också vädja till dem som vill ha möjlighet att lösa in för fysiskt guld, eller är speciellt om var deras guld förvaras.

Investerare kan lösa in sina aktier mot guldprodukter så små som 1 gram, men notera att stora minimiavgifter gör det opraktiskt att lösa in mindre kvantiteter. Som med alla fysiska guldinvesteringar borde investerarna vara medvetna om de potentiella skattekonsekvenserna. Vid lanseringen motsvarade AAAU: s andel 1/100 av enounce guld (även om detta kommer att minska över tiden på grund av utgifter)eller ungefär lika mycket som konkurrent IAU. Detta låga värde borde vara till hjälp för de investerare som lägger små order.

Kommentarer är avstängda.