ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Hur återinvestera utdelningar?

1 april 2018 Inga kommentarer

Hur återinvestera utdelningar? Aktier ETFer Börshandlade fonderHur återinvestera utdelningar?

Utdelningsinvesteringar har länge blivit uppskattade som ett av de bästa sätten att bygga upp en aktie- eller fondportfölj över tiden. Det fungerar också för börshandlade fonder (ETF) eftersom många av dem faktiskt är utdelande. Hur återinvestera utdelningar? Det finns flera sätt att investerare kan använda, och den bästa strategin för dig kommer att bero på din enskilda risktolerans, tidshorisont och investeringsmål.

Här är några strategier att tänka på när du undersöker hur du maximerar dina utdelningar, oavsett om de genereras från ETFer, traditionella fonder eller aktier:

Utdelningsinvesteringsplaner (DRIPs)

Det enklaste och enklaste sättet att återinvestera de utdelningar som du får från dina aktier eller börshandlade foner är att skapa en automatisk återinvesteringsplan. Tyvärr fungerar detta oss veterligen endast hos AktieInvest Fondkommission i Sverige. Utomlands är detta ett mycket vanligt förfarande. Det går till och med att skapa en DRIP direkt hos fondbolaget.

Genom att använda en så kallad DRIP kommer alla utdelningar som betalas ut genast användas för att köpa fler aktier eller fondandelar utan att placeraren behöva göra någonting. Detta kan vara det bästa alternativet om du tänker behålla aktierna eller fonderna under en längre tid (fem år eller mer).

Vissa planer möjliggör återinvestering i bråkdelade aktier, medan andra endast tillåter dig att köpa hela aktier. Om din plan faller i den senare kategorin kanske du ibland behöver köpa en annan andel eller två med de pengar som betalas till dig i stället för fraktioner av aktier. Denna strategi är också en form av kostnadsmedelvärde, eftersom det automatiskt kommer att köpa fler aktier när aktiekursen är låg och färre när det är högt. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det tas ut courtage om Du använder denna strategi.

Timing

En annan strategi som vissa investerare använder är att få sina utdelningar deponerade på sina depåer. När tillräckligt med pengar samlas upp, används pengarna till att köpa fler aktier till ett lågt pris. Genom att köpa på marknaden låg, uppnår investeraren en överlägsen kostnadsfördel. Motståndare i detta tillvägagångssätt hävdar att det är kontraproduktivt att ha så mycket pengar vid sidlinjen för länge eftersom kapitalet kunde ha genererat ytterligare utdelningar om det hade återinvesterats.

En annan version av denna strategi är att vänta tills marknaden blir undervärderad innan utdelningarna reinvesteras. Återigen kan avkastningen som kan hämtas från detta tillvägagångssätt bero på de faktorer som anges ovan.

Köp en indexfond

Om dina ETF växer på ett tillfredsställande sätt utan att utdelningarna återinvesteras kanske du vill överväga att använda utdelningsinkomsterna för att köpa en annan aktie eller fond istället. Till exempel en OMX inriktad ETF eller en S & P 500 Index-fond. En av de stora nackdelarna med de flesta indexfonderna är att de inte är utdelande men de finns.

Men om du gillar indexfonder och skördar utdelningsinkomst från en diversifierad aktieportfölj, fortsätt och pumpa pengarna i dina indexinnehav som ett sätt att simulera den reala tillväxten i det indexet – med utdelningar som åtminstone delvis är inkorporerade.

Detta kan ge snabb avkastning över tiden, som historiska siffror visar att ett index sannolikt kommer att ge väsentligt högre avkastning. Du kan också använda dina utdelningar för att köpa en investering i en annan sektor. Om du har en stor portfölj av aktier och börshandlade fonder som huvudsakligen är avsedda att generera löpande inkomster, försök med att använda en del eller hela din utdelningsinkomst för att köpa något mer tillväxtorienterat, till exempel en teknik ETF med en solid track record. Detta kan bidra till att balansera din portfölj.

Slutsats

Återinvestera utdelningar är nästan alltid en bra ide om du tänker hålla dina aktier på lång sikt och inte behöver inkomsterna nu. För mer information om återinvestering av utdelningar och hur du kan få det att fungera, kontakta din börsmäklare eller finansiella rådgivare.

Kommentarer är avstängda.