ETFSverige
Hem » Featured, Hävstångs ETF:er, Headline

[VIDEO] ETFTrends om hävstångs ETF:er

14 september 2011 Inga kommentarer

 [VIDEO] ETFTrends om hävstångs ETF:er. Många har skyllt den senaste volatiliteten på hävstångs ETF:er men stämmer verkligen det? [VIDEO] ETFTrends om hävstångs ETF:er

 [VIDEO] ETFTrends om hävstångs ETF:er. Många har skyllt den senaste volatiliteten på hävstångs ETF:er men stämmer verkligen det? I USA står hävstångs ETF:er för cirka 4-5% av den totala volymen. I Sverige uppgick den totala ETF-andelen på Nasdaq OMX till cirka 6% i augusti, vilket är nära den historiska all-time-high nivån. Sett över hela året är den andelen väsentligt lägre. I Sverige var de sex mest omsatta ETF:erna i augusti hävstångsfonder och de stod tillsammans för drygt 80% av den totala omsättningen. För mer ETF-statistik från augusti, se XACT:s senaste månadsbrev. http://www.xact.se/sitespecific/sv/publication_files/282/Manadsbrev_nr_8_2011.pdf

Hävstångs ETF – När du vill växla upp din investering

En hävstångsprodukt är en investering som ger en förstärkt utveckling av den underliggande tillgången under en viss specificerad period. Denna förstärkning kallas för hävstångsfaktor. Hävstångsfaktorn kan vara såväl positiv som negativ.

Hävstångs-ETF:er passar dig som har en fast tro på marknadens riktning. Oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Med Bull tjänar du pengar när marknaden stiger och med Bear tjänar du pengar när marknaden faller.

Hävstången i Xacts Bull och Bear ETF:er är daglig

Det är skillnad mellan en daglig hävstång och en hävstång som beräknas för en längre period. Över en period längre än en dag kommer avkastningen i Xact Bull och Xact Bear inte att bli densamma som periodens marknadsavkastning multiplicerat med hävstångsfaktorn. Avkastningen kommer istället vara beroende av vilken väg de dagliga avkastningarna har tagit för att uppnå hela periodens avkastning (s k ”Path dependency”).

Hävstångsprodukter ger chans till högre avkastning, men innebär också högre risk. Hävstångsprodukter uppför sig annorlunda mot produkter utan hävstång och det är därför viktigt att du känner till hur en hävstångsprodukt fungerar. Xacts hävstångs-ETF:er är endast lämpliga som investering om du:

  • förstår egenskaperna hos hävstångsprodukter
  • förstår effekterna av daglig ombalansering; och
  • arbetar aktivt med och kontinuerligt ser över din placeringsportfölj, då hävstången gör att värdet ändras snabbare än i motsvarande placeringar utan hävstång.

Kommentarer är avstängda.