ETFSverige
Hem » Featured, Hävstångs ETF:er, Headline

Bull vs. Bear Bull och Bear-marknadsanalys

3 juli 2012 Inga kommentarer

Bull vs. Bear Bull och Bear-marknadsanalysBull vs. Bear Bull och Bear-marknadsanalys

Bull vs. Bear Bull och Bear-marknadsanalys. I denna Bull och Bear-marknadsanalys kommer jag att gå igenom tre steg; förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:er, momentum i bull och bear ETF:er och momentum för det underliggande OMXS30-indexet. Jag har slagit ihop förvaltat kapital ofta benämnt AuM (Asset under Management) för samtliga hävstångs ETF:er (8 st*) som riktar in sig på den svenska marknaden och indexet OMXS30. Jag har medvetet tagit bort ETF:erna utan hävstång då dessa ofta är av ”buy-and-hold” karaktär.

1. Förvaltat kapital

Totalt förvaltat kapital (AuM) i dessa åtta* hävstångs ETF:er uppgår i dagsläget till 3 731 (3 757) Mkr.

Bull: 1 896 (1 814) Mkr, 51 (48)% av AuM

Bear: 1 835 (1 943) Mkr, 49 (52)% av AuM

Bulls vinner denna omgång

2. Momentum i bull och bear ETF:er

Nedanstående ETF:tabell visar bl.a. 50-dagars glidande medelvärde (”den korta trenden”) och 200-dagars glidande medelvärde (”den långa trenden”). Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden (50D eller 200D) överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1. Jag har även lagt till de faktiska kursnivåerna där stöden/motstånden finns i absoluta tal. Sett utifrån ett ETF-momentumperspektiv är det fördel Bull i dagsläget.

ETF-tabell (Bull och Bear alternativ)

[table id=421 /]

 

Källa: Factset, 3 juli 2012, marknadsavkastning ej NAV-avkastning, AuM i miljoner kronor

2. Momentum i OMXS30

Efter tre dagar med uppgång handlas OMXS30 i en positiv trend sett utifrån både 50 och 200-dagars glidande medelvärde, se graf nedan. Bulls vinner igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Swedbanks Bear ETF har ingen hävstång)

 

Kommentarer är avstängda.