ETFSverige
Hem » Featured, Hävstångs ETF:er, Headline

Bull eller Bear

27 november 2012 En kommentar

I denna Bull och Bear-marknadsanalys kommer jag att gå igenom tre steg; förvaltat kapital i Bull och Bear ETF:er, momentum i bull och bear ETF:er och momentum för det underliggande OMXS30-indexet. Jag har slagit ihop förvaltat kapital ofta benämnt AuM (Asset under Management) för samtliga hävstångs ETF:er (8 st*) som riktar in sig på den svenska marknaden och indexet OMXS30. Jag har medvetet tagit bort ETF:erna utan hävstång då dessa ofta är av ”buy-and-hold” karaktär.

1. Förvaltat kapital

Totalt förvaltat kapital (AuM) i dessa åtta* hävstångs ETF:er uppgår i dagsläget till 3 770 (3 706) Mkr.

Bull: 2 111 (2 013) Mkr, 56 (54)% av AuM

Bear: 1 659 (1 694) Mkr, 44 (46)% av AuM

Bulls vinner denna omgång

2. Momentum i bull och bear ETF:er

Nedanstående ETF:tabell visar bl.a. 50-dagars glidande medelvärde (”den korta trenden”) och 200-dagars glidande medelvärde (”den långa trenden”). Ett värde för 50 eller 200-dagars glidande medelvärden (50D eller 200D) överstigande 1 tyder på positiv trend och allt under 1 tyder på en negativ trend. De som handlar utifrån en momentumstrategi säljer därmed när värdet går under 1 och köper när det går över 1. Jag har även lagt till de faktiska kursnivåerna där stöden/motstånden finns i absoluta tal. Sett utifrån ett ETF-momentumperspektiv är det marginell fördel för Bulls i dagsläget baserat på den kortsiktiga trenden.

ETF-tabell (Bull och Bear alternativ)

[table id=537 /]

 

Källa: Factset, 27 november 2012, marknadsavkastning ej NAV-avkastning, AuM i miljoner kronor, -/0 information saknas

3. Momentum i OMXS30

OMXS30 handlas i en positiv trend sett utifrån dels 50, dels 200-dagars glidande medelvärde, se graf nedan. Slutresultatet är mer tydligt denna gång. Bulls vinner samtliga steg och slutresultatet blir därmed 3-0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Swedbanks Bear ETF har ingen hävstång)

 

Kommentarer »

  • Joakim skrev:

    Jag tycker att regeringen skall införa ett räntestopp. Det skulle kunna fungera så att räntor med den egna bostaden som säkerhet automatiskt begränsas till en fastställd ränta eller till noll och att räntestoppet kompletteras med krav på amorteringar motsvarande minst halva insparade beloppet.