ETFSverige
Hem » ETF marknaden, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Nordnet ETF/ETC/ETN-statistik maj

18 juni 2013 Inga kommentarer

329951_world_globe_1Nedan presenteras ETF/ETC/ETN-statistiken (ETP) för maj månad baserat på information från Nordnets nordiska kunder. Kategorierna som presenteras är: Topp-10 omsättning, Topp-10 innehav,  Topp-10 nettoinflöden och Topp-10 nettoutflöden. Under maj uppgick den totala handeln i ETP:er (inkl. certifikat) hos Nordnet till:

– Total ETP omsättning MSEK 3 360 (3 596) ETF=2 189 ETN=1 171

– ETP innehav MSEK 2 821 (2 778) ETF=2 468 ETN=353

– ETP inflöden MSEK +45 (-52), Ack. 2013 +199 MSEK

ETF omsättning/Total omsättning ETP hos Nordnet sjönk till 65 procent (67). Åtta av de tio mest handlade ETF:erna under månaden var hävstångs-ETF:er.

Nordnets kunder hade en blandad inställning till börsutvecklingen för juni, se tabellen nettoinflöden nedan. Nordnets lansering av courtagefritt månadssparande i ETF:er har fått en tydlig effekt i flödena. Detta kan illustreras genom de fortsatta inflödena till ETF:erna db X-trackers MSCI World och iShares Euro High Yield Bond. I dagsläget har ETF-månadssparandet attraherat mer än 2 000 (1 600) Nordnetkunder.

ETP:en som flest Nordnetkunder håller är fortsatt Seligson OMX Helsingfors 25 ETF från finska Seligson.

Största nettoinflödena hade XACT Bear 2 (Sverige), db X-trackers MSCI World (Aktier Globalt) och XACT Bull 2 (Sverige).

Största nettoutflödena hade XACT Bear (Aktier Sverige), XACT Derivat Bull (Aktier Norge) och SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF (Räntor USA High Yield).

För de kompletta ETF-tabellerna från Nordnet se nedan:

[table id=652 /]

[table id=653 /]

[table id=654 /]

[table id=656 /]

Källa: Nordnet

Kommentarer är avstängda.