ETFSverige
Hem » Börsen, Featured, Flöden och utveckling, Headline

Har vi sett Traderns återkomst?

8 juli 2017 Inga kommentarer

Har vi sett Traderns återkomst?Har vi sett Traderns återkomst?

Sedan de kvantitativa lättnaderna har vi sett hur intresset för HFT-handel har ökat kraftigt. En stor del av denna handel har skett på bekostnad av proprietära handeln, så kallad prop handel, där de enskilda handlarna tar positioner för firmans räkning. Den proprietära handeln har minskat eftersom betat i aktiemarknaden har förbättrats, och det har försvunnit investerare. Låga räntor och snävare spreadar har gjort prop handeln till en döende bransch samtidigt som Högfrekvenshandeln kört på för fullt. Nu verkar det emellertid som det sker en förändring, och flera ställer sig frågan om vi Har vi sett Traderns återkomst?

Under 2017 har vi emellertid sett hur flera HTF-företag, det vill säga företag som arbetar med högfrekvenshandel, stänga ned sin verksamhet. Verksamheten domineras nu av Citadel och Virtu som kontrollerar 85 procent av högfrekvenshandeln i USA. HFT-handeln visar på låg avkastning med rusande, i vissa fall alarmerande kostnader trots en stadig börsuppgång.

Sämre avkastning än på börsen

Hade placerarna bakom dessa högfrekvenshandelsföretag lagt pengar på aktiemarknaden snarare än HFT skulle deras avkastning vara femtio procent bättre!

Att vi nu ser Traderns återkomst och hur prop handeln får en ny chans kan bero på att marknaderna har ”normaliserats”, och dess aktörer behöver veta hur man handlar nyheter, flöde och data. Bara att ha en matematik är kvantgraden inte längre tillräckligt. En trader som förstår öppen balans, fundamentala värden etc har åter blivit en eftersökt person.

Prop handeln har fått ett nytt utseende

Den nya generationens prophandel är emellertid annorlunda än den tidigare. De nya prop handlarna accepterat pengar från externa investerare. Det är till exempel pensionsfonder som investerat sina pengar på detta sätt. På det sättet får de en direkt exponering mot aktiemarknaden. Det skapar även en reell likviditet och riktiga volymer för börserna.

Under 2017 har Janet Yellen pratat om ”normalisering” och vi ser nu att tekniken inte längre är det som är viktigast på de finansiella marknaderna. Handlare med ett årtiondes erfarenhet av svarta svanar och volatilitet blir de nya trollkarlarna. I mångt och mycket har HFT-handlarna misslyckats med att anpassa sig till den nya marknaden. Läs mer om högfrekvenshandel i den bok som heter The Big Short.

Kommentarer är avstängda.