ETFSverige
Hem » Featured

Så här kommer du igång med en långsiktig och stabil fondportfölj

28 januari 2020 Inga kommentarer

Många vet att det är viktigt att spara långsiktigt, men däremot är det svårt att veta hur sparandet ska gå till. Här kan du läsa mer om fondsparande samt hur du kommer igång och bygger en stabil fondportfölj.

Vad är en fond?

En fond består av olika underliggande värdepapper, exempelvis aktier och räntor. Det finns olika typer av fonder med olika risk. Det är fondens underliggande värdepapper som avgör fondtypen. En aktiefond består av aktier, en räntefond består av räntebärande tillgångar och en blandfond består av en blandning av aktier och räntebärande tillgångar.

En person som sparar i en fond kallas för andelsägare eftersom hen köpt en andel av fonden. Andelsägaren blir indirekt ägare till de underliggande tillgångarna i fonden. Om fonden består av 30 olika aktier blir andelsägaren således indirekt delägare i samtliga 30 bolag. När du sparar i en fond sparar du i samtliga underliggande tillgångar som fonden består av. Du kan inte välja att enbart spara i några av dem. Du kan inte heller välja vilka underliggande tillgångar som fonden ska bestå av. Det gör istället den så kallade fondförvaltaren. De underliggande tillgångarna i fonden kan ändras och du som andelsägare kan inte påverka detta.

De flesta fonder har någon form av inriktning, exempelvis ett visst geografiskt område eller en specifik bransch. Utbudet är mycket brett och det är upp till dig som investerare att bestämma vilken typ av fond och vilken inriktning du vill spara i. Det vanligaste är att ha en blandning för att diversifiera risken i portföljen.

Hur bygger man en fondportfölj?

Det är ganska lätt att komma igång och spara i fonder. Till att börja med behöver du öppna en depå eller ett fondkonto hos en fondkommissionär eller en bank. Det är här som du samlar alla dina fonder. Ditt sparande i olika fonder kallas för fondportfölj. Ett av de smidigaste sätten att börja bygga en fondportfölj är att öppna en depå hos en nätmäklare, till exempel Avanza eller Nordnet. Att ha alla fonder och investeringar på ett och samma ställe ger en bra översikt över ditt sparande.

När du har öppnat ett fondkonto eller en depå kan du börja bygga din portfölj. När du bygger en fondportfölj är det viktigt att ha en strategi. Fördelen med fonder är att du inte behöver ha lika omfattande kunskaper om börsen, men det är bra om du sätter dig in i de olika fondtyperna, inriktningarna och branscherna. Du bör bland annat fundera på vilken risknivå du vill ha. Generellt sätt kan du ha en portfölj med hög risk om du har en långsiktigt placeringshorisont och lägre risk vid kortare placeringshorisont. Aktiefonder har oftast hög risk medan räntefonder, exempelvis de som består av statsskuldväxlar, har lägre risk. Blandfonder har medelhög risk eftersom de består av en blandning av aktier och räntebärande tillgångar. En stabil och långsiktig fondportfölj bör utgöras av en kombination av aktie- och räntefonder. Det viktigaste när du bygger en fondportfölj är att diversifiera risken. Detta gör du bland annat genom att spara i flera olika sorters fonder.

Om du är nybörjare kan det vara svårt att besluta vilka fonder du ska spara i eftersom utbudet är mycket stort. Du kan exempelvis välja en fond som är specialiserad på ett särskilt land eller geografiskt område eller en specifik bransch. Det finns även indexfonder som är både billiga och populära.

Öppna ett investeringssparkonto

När du fondsparar kan du välja att betala skatt på den faktiska vinsten eller betala skatt på en årlig schablonavkastning. För privatpersoner är alternativet med en schablonavkastning att föredra. Detta sker genom ett investeringssparkonto, vanligtvis förkortat ISK (ibland även ISK konto). Denna typ av konto infördes 2012 och är mycket populärt bland privatpersoner.

Det är mycket enkelt att öppna ett ISK, framför allt om du gör det online hos en nätmäklare. De stora nätmäklarna erbjuder ISK kostnadsfritt. Allt du behöver göra är att registrera dig som kund och logga in. Om du har BankID tar det bara några minuter att komma igång. När du har satt in pengar på ditt investeringssparkonto kan du börja köpa andelar i fonder.

Sätt upp ett automatiskt månadssparande i fonder

Det är mycket vanligt att sätta upp ett automatiskt månadssparande i fonder. Det innebär att du varje månad investerar i en eller flera fonder. Du väljer själv hur mycket du vill spara varje månad. Det är vanligt att välja en viss procent av lönen. Därefter sätter du upp en automatisk överföring från ditt lönekonto. Den valda summan kommer att föras över till ditt investeringssparkonto där du sedan kan välja dina fonder.

Det finns flera fördelar med automatiskt månadssparare. Dels sprider du risken eftersom fondandelarna köps vid olika tillfällen. Du behöver inte heller fundera på om eller när du ska köpa, vilket säkerställer att sparandet blir av.

Indexfonder har presterat bra historiskt

Det är mycket populärt att investera i indexfonder som speglar ett visst marknadsindex. Ett exempel på en indexfond är OMX Stockholm 30 som speglar Stockholmsbörsens 30 populäraste aktier. Många väljer att spara i indexfonder eftersom det dels är billigt, men framför allt för att det har visat sig att indexfonder har presterat bra historiskt. Det är svårt, vissa argumenterar att det till och med är omöjligt, att slå index. Därför väljer många att ha indexfonder i sin fondportfölj.

Risker

En av de främsta fördelarna med fondsparande är att riskerna sprids. Genom att spara i fonder köper du andelar i flera olika bolag eller värdepapper. Riskerna sprids jämfört med om du skulle investerat i exempelvis aktier från ett enskilt bolag. Om en fond består av 30 olika underliggande tillgångar kommer det ha liten effekt om en av de underliggande tillgångarna går dåligt.

För att skapa en stabil och långsiktig fondportfölj är det viktigt att diversifiera för att sprida risken. Köp andelar i olika fonder för att sprida risken. Andelen aktie- respektive räntefonder påverkar risken och avkastningen. Det är vanligt att nybörjare väljer att spara 40/60, det vill säga 40 procent räntefonder och 60 procent aktiefonder. Risken i portföljen kan diversifieras genom att investera i fonder i olika geografiska områden eller olika branscher.

Kommentarer är avstängda.