ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Så här går börsen i dag 20190329

29 mars 2019 Inga kommentarer

Så här går börsen i dag 20190329 är en analys som kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 22/3-2019. AnaSå här går börsen i dag 20190329 Gratis teknisk analyslyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Så här går börsen i dag 20190329 Våra OMX-analyser kan fungera som ett av flera beslutsstöd för den som handlar med börshandlade fonder, ETFer, som följer Stockholmsbörsens index, till exempel XACT OMX. Nedan finner Ni Så här går börsen i dag 20190329. Vill Du också läsa dem varje dag? Anmäl Dig för en provprenumeration på Axiers hemsida.

Anmäl Dig här för att prova Axier dagliga tekniska analyser

OMXS30 ligger lågt

(C 1 559,32 H 1 571,17 L 1 553,80)

OMXS30 föll inte oväntat tillbaka under torsdagen och noterade 1 554, som lägst. Det ger oss 68 punkter av nedgång från toppen den 19 mars och 1 622. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan börjar nu komma ned på lägre nivåer men det är en bit kvar ned till de värden vi helst vill se.

Båda värdena under 20 är ett idealläge för att vi ska söka datum och indexvärde som passar in för en bestående reaktion uppåt. Under väntan får vi inrikta oss på fortsatta svängningar fram och tillbaka men med en dragning nedåt.

Nu i slutet av mars har vi ett flertal rytmer som ger oss anledning att se vad de kan åstadkomma. Det handlar om bottnarna 29 augusti 2017, 28 mars 2018, 27 juni 2018 i nuläget. Men även brexitbotten 1 241 från den 27 juni 2016 finns med, då det gått 33 månader sedan dess. Detta leder oss till den 28-29 mars som en reaktionspunkt.

Toppen rån i augusti

Lägger vi sedan till toppen 1 680 från den 29 augusti 2018, som nu levererar sin rytm på 7 månader idag blir det intressant att se om dessa rytmer kan åstadkomma en motreaktion uppåt för index i nuläget. På detta följer ett antal korta rytmer som kommer in den 4-5 april, som vi ska se lite närmare på under nästa vecka.

Index har nu stöd vid 1 547-1 550 och motstånd vid 1 593-1 600, som vi får jobba med i det att index svänger en del. H&M:s rapport i dag blir intressant att se och inte minst då marknadens reaktion på den. Aktien har varit utbombad en längre tid och nedvärderad av de flesta analytiker och det ska därför bli intressant att se hur mycket av det negativa marknaden redan tagit ut i kurssättningen. Det ger utrymme för ökade rörelser i aktien.

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,1 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,7 och 84,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,9 och 39,8 fallande

Högsta noteringar

2019 den 19 mars        på 1 622

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

Rörelsefaktorn – Motstånd – Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Kursdata: Stockletter.se

Kommentarer är avstängda.