ETFSverige
Hem » Featured

Jämför lån för lägre risk

25 oktober 2019 Inga kommentarer

I Sverige har befolkningen nu mer lån än någonsin, men det betyder inte att de har det ekonomiskt sämre. För 20 år sedan var belåningen i princip hälften av vad den ligger på nu vilket gör den rekordstor. Dock har det mycket att göra med att ränteläget är mycket bättre nu än på 1990-talet och det är räntebetalningarna som avgör hur skuldsatt ett hushåll är. I slutet av år 2018 låg räntekvoten på 2,4 procent, jämfört med 11,2 procent år 1990, vilket är en väsentlig skillnad.

För att få den bästa räntan på ett lån brukar låntagarna använda sig av tjänster som jämför lån. Det gör att du som lånar kan vara säker på att du får ett lån till den lägsta räntan möjligt. Hur låg ränta du får beror på din kreditvärdighet och den beräknas utifrån ett flertal olika faktorer. Det finns jämförelsesajter som inte använder sig av UC vid kreditupplysning för att du inte ska få förfrågningar som sänker din kreditvärdighet. Det gör det fördelaktigt för dig att ta ett lån utan säkerhet vid behov.

Åtgärder från Finansinspektionen

Ökad skuldsättning innebär självklart ökade risker då ränteläget inte är konstant och kan stiga när som helst. Finansinspektionen har därför genomfört en del åtgärder under 2010-talet för att minska riskerna. Bland annat kan du inte låna mer än 85 procent av din bostads värde när du har den som säkerhet. Det finns också amorteringskrav för att ditt lånebelopp ska minska under tiden du betalar och ökar ifall du lånat mer än 4,5 gånger din bruttoinkomst.

Svenska bolånemarknaden

Skulderna har ökat avsevärt på den svenska bolånemarknaden, vilket är förståeligt tack vare de snabbt stigande bostadspriserna. Hus- och lägenhetspriserna fortsätter att öka i värde och det är just därför som Finansinspektionen gjorde amorteringskravet hårdare. Det har bidragit till att den genomsnittliga skuldkvoten minskade under 2018, detsamma gäller andelen låntagare med hög skuldkvot. Införandet av regleringen har lett till att billigare bostäder har köpts, om amorteringskravet inte funnits hade det varit enklare att köpa dyrare bostäder. 82 procent av hushållens totala skulder består av just bolån år 2019.

Kommentarer är avstängda.