ETFSverige
Hem » Featured

Hur spellagen påverkar privatpersoner och investerare

2 december 2019 Inga kommentarer

Hela spelbranschen växer kraftigt och har gjort det i flera år. Snabb tillväxt innebär att det finns bra möjligheter att få en god avkastning på sin investering.

Redan 2012 hade den globala spelmarknaden intäkter på 70,6 miljarder dollar. Förra året var siffran uppe i 137,9 miljarder dollar. Man beräknar att marknaden kommer att generera 180 miljarder dollar i intäkter år 2021. Man kan översätta det till en årlig tillväxttakt på 11%.

Men att investera i en så innovativ bransch kan också innebära stora risker. Det kan komma en större innovation, en bättre lösning på något, när som helst. Se bara på hur Blockbuster försvann när Netflix kom, eller hur Atari glömdes bort när Nintendo slog igenom. iGaming-branschen är en av de snabbast växande just nu. Här i Sverige är det strikt reglerat.

Den svenska spellagen

Den svenska spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Den innebär att det finns sex olika typer av licenser tillgängliga, inklusive ett för kommersiellt onlinespel och ett för vadslagning. Dessa två licenser kan beviljas till alla operatörer, inklusive privata speloperatörer, som uppfyller de formella kraven. En licens kan gälla i upp till fem år, och de företag som har en licens betalar skatt i Sverige. Ett av de nyaste casinon som fått licens är nanocasino.com.

Det är obligatoriskt för de spelföretag som är licensierade att erbjuda insättningsgränser. De måste även vidta åtgärder som är nödvändiga för att förebygga och minska problemspel där så är möjligt, och spelare ska ha möjlighet att utesluta sig själva från spel hos alla licensierade operatörer.

Vad har hänt sedan lagen trädde i kraft?

Den 11 mars i år hade 116 licenser blivit beviljade. Sedan dess har regeringen bland annat påbörjat en utredning för att analysera de nya förutsättningarna efter omregleringen. Beviljandet av licenser till internationella operatörer lett till ökad marknadsföring från de som försöker etablera sig ytterligare på den konkurrenskraftiga omreglerade marknaden.

Det är för tidigt att bedöma lagens fulla påverkan på spelindustrin i Sverige och eventuella effekter på sport och sponsring. Det som är uppenbart är att den omreglerade marknaden ger både speloperatörer och idrott en bättre utgångspunkt för ett bredare samarbete. För de som investerar i spelbranschen kan licensieringen innebära att bolagen generellt blir stabilare.

Att tänka på när man är intresserad av att investera i branschen

Eftersom utländska spelbolag måste ansöka om en licens för att kunna erbjuda spel till svenskar har antalet casinon ökat snabbt. Det innebär att det finns mycket att välja mellan. Det betyder också att du som investerar måste läsa på lite mer. Kolla upp bolaget, läs årsredovisningar och bestäm dig för om du vill köpa en fond som riktar sig mot Sverige eller USA. Man kan även köpa aktier direkt i någon av de svenska spelutvecklarnas bolag. De är ofta börsnoterade och det kan vara en bra idé att titta på dem direkt istället för att köpa aktier eller fonder i operatörernas företag.

Det kan även vara ett alternativ att investera i de företag som tillverkar tekniken som behövs. Företag inom VR (virtual reality) och tillverkare av processorer eller andra komponenter har också fått ett kraftigt uppsving i och med spel-boomen. Att sprida ut riskerna och satsa på företag med svensk licens kan vara en bra början, och det råder inga tvivel om att spelbranschen är stark.

Kommentarer är avstängda.