ETFSverige
Hem » Featured, Headline

Förstå grunderna med en ETF

10 juni 2019 Inga kommentarer
Förstå grunderna med en ETF

Då fler och fler investerare som tittar på börshandlade medel för att möta deras portföljbehov är det viktigt att ta sig tid att noggrant förstå hur detta investeringsverktyg fungerar.Se till att förstå grunderna med en ETF.

Enligt ETFGI-uppgifter finns 5 632 börshandlade produkter på 63 olika börser i 51 länder, med nästan 3 biljoner dollar i förvaltat kapital, skriver John Authers för Financial Times.

Att komma in i investeringarna ser majoriteten en ETF som en typ av passiv indexfond. I motsats till traditionella öppna fonder är ETF-avgifterna förhållandevis billigare, men de kan köpas åt under hela handelsdagen på ett börs som en normal aktie.

Eftersom ETF: er prissätts under hela dagen kan aktiva handlare gå in och ut ur stora marknadssegment med ETF. Dessutom bidrar auktoriserade deltagare eller marknadsaktörer till att skapa eller lösa in ETF-andelar för att den börshandlade fondens pris inte skall avvika från underliggande substansvärdet. ETFer spårar en korg av värdepapper och prissätts för att spegla förändringar i de underliggande innehaven.

Även om vissa ETF kan ha svårare att spåra sina underliggande tillgångar. Exempelvis kommer ETFs som spårar utländska marknader, som öppnas under olika tider av dagen i förhållande till den tidszon där den börshandlade fonden handlas, att se större skillnader mellan NAV och ETF: s pris.

Gott om alternativ

Med den plötsliga spridningen av ETF: er är investerare nu bortskämda för alternativ. Många ETF kan överlappa och täcka liknande delar av marknaden. Det är följaktligen viktigt för investerare att förstå hur de underliggande indexen fungerar och vad som gör en ETF: s innehav annorlunda än en annan. Exempelvis kan traditionella beta-index-ETF-speglar återspegla framstående marknadspåvägda index, men den nya rasen av strategiska eller smart-beta-ETF-stöd stöds av anpassade index med riktade strategier.

Dessutom bör potentiella investerare förstå att traditionella likviditetsbegrepp kanske inte gäller ETF. Eftersom ETF: er är summan av sina underliggande innehav, är en ETFs sanna likviditet baserad på den totala likviditeten i dess underliggande komponenter. Även om en ETF visar låg volym kan det därför fortfarande vara en likvida tillgång, eftersom dess underliggande innehav aktivt handlas.

Likviditetsproblem uppstår emellertid när de underliggande tillgångarna visar låg likviditet. Till exempel, som banker och institutioner hämtar räntebärande värdepapper, har investerare vänt sig på obligationer ETFs till följd av bristen på likviditet över de underliggande marknaderna, vilket potentiellt sätter scenen för likviditetsproblem om ETF upplever stora inlösen.

Kommentarer är avstängda.