ETFSverige
Hem » Featured

Global marknadsplats som alltid är öppen

20 april 2020 Inga kommentarer

Det har under många årtionden pågått en globalisering av marknadsplatser. När Stockholmsbörsen tidigare var så betydelsefull för Sverige så är idag även börserna i New York, London, Frankfurt och Tokyo mycket viktiga. Fler börser kommer säkert att läggas till listan också. Det ligger i sin natur att när bolag gör affärer över hela världen så kommer investerare över hela världen att vilja köpa in sig i dessa bolag. Bolagen får tillgång till mer kapital och investerarna får tillgång till fler bra investeringsmöjligheter. Båda parter gynnas.

Det är samma sak med företag som har hela sina verksamheter online. Att spela casino utan svensk licens kan man göra oavsett var man befinner sig så länge man har en uppkoppling. Detsamma gäller med i stort sett nästan alla verksamheter som befinner sig online.

Men hur vore det dock med en helt och hållet global marknadsplats som alltid är öppen? Vore det bra för investerare, företag och konsumenter? Vi ska försöka att utveckla det lite nedan.

Varför är det bra med en global marknadsplats

Är det bra med en global och digital marknadsplats som alltid är öppen? Det finns säkert många människor som är helt övertygade om att det inte vore bra för samhället. Det skulle bara stressa upp allting än mer skulle de säga.

Men som med allting annat som handlar om ekonomi så är det mycket svårt att hejda en utveckling som gör att samhället sparar pengar, är mer effektivt och mer transparent. Att ha en global marknadsplats för handel med värdepapper är precis en sådan sak som skulle kunna spara enorma resurser för samhället. Marknadsplatsen skulle göra det mycket lättare för företag att få in kapital – vilket är livsnödvändigt för dem, det skulle bli enklare för investerare att hitta bra företag att investera i – och dessa företag skulle behöva vara mer öppna för att få investeringar, och det skulle också bli billigare att bedriva handel när allt fler transaktioner ägde rum på en och samma plats.

Att marknaden skulle vara öppet dygnet runt skulle också tillföra en hel del värde eftersom det skulle göra att hela världen kan delta i handel under alla tider.

Kan också små företag få vara med?

Frågan man då kan ställa sig är om en global marknad också skulle gynna mindre företag? Det kan väl trots allt vara så att mindre företag framförallt är beroende av lokalt kapital? Nu är det nog så att på den stora globala marknadsplatsen är det nog framförallt lite större företag som skulle gynnas av den effektivitet som marknaden skulle ge.

Men om de större företagen gav sig av ut på den större marknadsplatsen så skulle de lokala börserna ha plats över också för mindre bolag och det skulle vara en riktigt bra nyhet för alla mindre företag som också de behöver lite uppmärksamhet.

Det som det globala systemet medfört är trots allt framförallt att det kunna sprida kapital över hela världen på ett sätt som ingen annan marknad kunnat tidigare. Det är denna spridning av kapital som gjort att så många människor i hela världen kunnat bli rikare. Globaliseringen har medfört att miljoner människor lyckats ta sig ur fattigdomen, detta är om något ett bevis på vad effektivitet kan medföra.

Kommentarer är avstängda.