ETFSverige
Hem » Featured

Förenkla deklarationen med Bokoredos tjänster

20 juli 2020 Inga kommentarer

Egenföretagare har mycket att göra hela året runt, men allra stressigast brukar det bli runt deklarationstider. Rapporterna som måste in till Skatteverket kontinuerligt kan vara komplicerade och det är lätt att missa viktiga datum. Med hjälp av digital bokföring kan hela processen förenklas.

Bokoredo är en modern redovisningsbyrå som erbjuder digital bokföring åt företag av alla storlekar. Alla dokument och kvitton skickas in via mobilen eller mail, sedan sköter en personlig redovisningskonsult det nödvändiga arbetet. Eftersom allt sköts på distans kan företag över hela Sverige använda sig av deras tjänster. Den personliga redovisningskonsulten har trots avståndet full koll på företagets ekonomi.

Periodrapporter och lättillgänglig information

Löpande bokföring finns inte bara till för att företaget ska redovisa resultat till Skatteverket. Det ger även en överblick över företagets ekonomi och gör det möjligt att se vad som går bra och vad som kan förbättras. För att få en helhetsbild och kunna göra prognoser om företagets ekonomi måste man ta fram relevanta rapporter. Företagare som använder Bokoredo för sin löpande bokföring får därför ta del av periodrapporter som är lätta att förstå. Det går även att ta del av andra rapporter och tjänsten kan anpassas efter företagets behov.

Deklarationer har aldrig varit enklare

Bokoredo hjälper även med deklarationen som måste in till Skatteverket varje år. Alla företag måste deklarera hur mycket skatt de är skyldiga att betala in, men det kan vara en komplicerad process och det är lätt att göra fel. Källskatt, momsdeklarationer eller sociala avgifter måste ofta skickas in vid olika datum och missar man ett datum måste man betala en förseningsavgift.

Bokoredo tar hand om alla deklarationer och skickar sedan en sammanställning som visar vilka skatter som måste betalas in och när de ska vara inne. Alla löpande deklarationer ingår i den löpande redovisningen och de årliga deklarationerna färdigställs i samband med årsavstämningen. Företagare måste därför inte fylla i arbetsgivardeklarationer eller momsdeklarationer under året och inkomstdeklarationen som ska vara färdig vid årsslutet är inte längre nödvändig att förstå sig på. Bokoredo har koll på alla siffror, rapporterar in nödvändig information till Skatteverket och företaget behöver bara betala in rätt summa vid rätt tidpunkt.

Konsulter som sköter löneadministrationen

Företag som har flera anställda måste ofta anställa en löneadministratör som tar hand om utbetalningen av löner och bokför semestrar, föräldraledighet eller sjukfrånvaro på rätt sätt. Det kan vara ett mer kostnadseffektivt val att anlita Bokoredos löneadministratörer för att sköta hela lönehanteringen. Kunder rapporterar helt enkelt in alla lönegrundande uppgifter online och sedan tar en konsult hand om resten. Konsulten känner till alla regler, lagar, skatter och annat som är viktigt för att behandla löner på rätt sätt.

Kommentarer är avstängda.